Vedtak om opphevelse av rundskriv vedrørende unntak for beregning av forsinkelsesrente ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk innen fiske- og fangstvirksomhet.

DatoFOR-2006-06-01-572
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1994-05-06-332-§5
Kunngjort02.06.2006
KorttittelOpph. av unntak for forsinkelsesrente

Fastsatt av Skattedirektoratet 1. juni 2006 med hjemmel i forskrift 6. mai 1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk § 5. 

Rundskriv nr. 26 av 10. mai 19571 vedrørende unntak for beregning av forsinkelsesrente ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk innen fiske- og fangstvirksomhet oppheves med virkning fra og med 1. juli 2006. Opphevelsen av rundskrivet innebærer at det også innen fiske- og fangstvirksomhet skal beregnes forsinkelsesrenter på ordinær måte i samsvar med forskrift 6. mai 1994 nr. 332 om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.