Forskrift til opplæringslova

DatoFOR-2006-06-23-724
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2006
Sist endretFOR-2014-07-01-987 fra 01.08.2014
EndrerFOR-1999-06-28-722
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§1-3, LOV-1998-07-17-61-§2-2, LOV-1998-07-17-61-§2-3, LOV-1998-07-17-61-§2-5, LOV-1998-07-17-61-§2-6, LOV-1998-07-17-61-§2-7, LOV-1998-07-17-61-§2-12, LOV-1998-07-17-61-§3-1, LOV-1998-07-17-61-§3-2, LOV-1998-07-17-61-§3-3, LOV-1998-07-17-61-§3-4, LOV-1998-07-17-61-§3-6, LOV-1998-07-17-61-§3-9, LOV-1998-07-17-61-§4-5, LOV-1998-07-17-61-§4A-3, § 4A-4, § 6-2, § 6-3, § 6-4, § 7-2, § 9-2, § 9-4, § 9a-9, § 10-1, § 10-2, § 10-3, § 10-9, § 11-9, § 12-4, § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-3a, § 13-3b, § 13-3d, § 13-5, § 13-7a, § 14-1, § 14-4
Kunngjort30.06.2006
Rettet01.09.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift til opplæringslova

Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 2-12 femte ledd, § 3-1 tredje, sjette og åttende ledd, § 3-2 første ledd, § 3-3 fjerde og sjette ledd, § 3-4 første ledd, § 3-6 andre ledd, § 3-9 femte ledd, § 4-5 andre ledd, § 4A-3 første ledd, § 4A-4 femte ledd, § 6-2 femte ledd, § 6-3 første ledd, § 6-4, § 7-2, § 9-2 første og andre ledd, § 9-4, § 9a-9, § 10-1, § 10-2 andre ledd, § 10-3, § 10-9 fjerde ledd, § 11-9, § 12-4 andre og åttande ledd, § 13-1 andre ledd, § 13-2 tredje ledd, § 13-3, § 13-3a tredje ledd, § 13-3b, § 13-3d, § 13-5, § 13-7a, § 14-1 fjerde ledd og § 14-4.
EØS-tilvisingar: EØS-avtalen vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF), vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endra ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning EU) nr. 623/2012).
Endringar: Endra ved forskrifter 6 juni 2007 nr. 601, 3 juli 2007 nr. 880, 9 juli 2007 nr. 884, 30 jan 2008 nr. 85, 4 mars 2008 nr. 214, 17 juni 2008 nr. 591, 24 juni 2008 nr. 725, 4 mars 2008 nr. 214, 9 juli 2008 nr. 830, 12 aug 2008 nr. 924, 23 mai 2008 nr. 934, 12 sep 2008 nr. 1070, 10 des 2008 nr. 1467, 19 des 2008 nr. 1526, 1 juli 2009 nr. 965, 1 juli 2009 nr. 964, 30 juli 2009 nr. 1014, 25 aug 2009 nr. 1216, 31 aug 2009 nr. 1217, 4 des 2009 nr. 1478, 22 des 2009 nr. 1767, 16 juni 2010 nr. 839, 30 juni 2010 nr. 1046, 7 juli 2010 nr. 1081, 28 juni 2011 nr. 692, 27 juli 2011 nr. 805, 22 des 2011 nr. 1522, 5 juni 2012 nr. 491, 15 des 2011 nr. 1513, 12 april 2012 nr. 357, 13 juni 2012 nr. 731, 23 juni 2012 nr. 732, 30 juni 2012 nr. 734, 30 juni 2012 nr. 735, 18 juli 2012 nr. 751, 19 juli 2012 nr. 753, 30 juni 2012 nr. 816, 22 aug 2012 nr 822, 20 feb 2013 nr. 228, 29 juli 2013 nr. 933, 1 sep 2013 nr. 1046, 26 sep 2013 nr. 1147, 14 okt 2013 nr. 1236, 14 okt 2013 nr. 1270, 19 des 2013 nr. 1635, 31 mars 2014 nr. 383, 4 mars 2014 nr. 255, 13 juni 2014 nr. 890, 1 juli 2014 nr. 973, 1 juli 2014 nr. 987.
Rettingar: 01.02.2010 (§ 3-20 første ledd siste punktum), 24.08.2010 (§ 24-7), 01.09.2013 (EØS-henvisningsfeltet).

Kapitteloversikt: