Forskrift til opplæringslova

Kapittel 25. Ikraftsetjing

§ 25-2.Ikraftsetjing

Forskrifta tek til å gjelde 1. august 2006. Frå same dag blir forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova oppheva.