Forskrift om fredningsområder for hummer

DatoFOR-2006-07-06-883
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 10 (Vedlegg)
Ikrafttredelse06.07.2006
Sist endretFOR-2016-09-09-1087 fra 01.10.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16
Kunngjort07.07.2006
KorttittelForskrift om fredningsområder for hummer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 6. juli 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 sep 2006 nr. 1082, 12 des 2012 nr. 1201, 28 sep 2015 nr. 1105, 9 sep 2016 nr. 1087.

§ 1.Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 
Angivelse i grader, minutter og desimalsekunderAngivelse i grader og desimalminutter
Risør
58° 42′ 46,41″ N9° 13′ 56,89″ Ø58° 42,773′ N9° 13,948′ Ø
58° 42′ 37,50″ N9° 14′ 07,68″ Ø58° 42,625′ N9° 14,128′ Ø
58° 42′ 58,47″ N9° 14′ 44,93″ Ø58° 42,974′ N9° 14,749′ Ø
58° 43′ 17,81″ N9° 14′ 52,02″ Ø58° 43,297′ N9° 14,867′ Ø
58° 43′ 23,00″ N9° 14′ 51,71″ Ø58° 43,383′ N9° 14,862′ Ø
58° 43′ 29,74″ N9° 14′ 49,93″ Ø58° 43,496′ N9° 14,832′ Ø
58° 43′ 32,03″ N9° 14′ 40,21″ Ø58° 43,534′ N9° 14,670′ Ø
 
Bolærne
59° 13′ 26,146″ N10° 31′ 9,626″ Ø59° 13,436′ N10° 31,160′ Ø
59° 13′ 49,140″ N10° 32′ 14,945″ Ø59° 13,819′ N10° 32,249′ Ø
59° 13′ 32,399″ N10° 32′ 48,540″ Ø59° 13,540′ N10° 32,809′ Ø
59° 13′ 9,230″ N10° 32′ 41,347″ Ø59° 13,154′ N10° 32,689′ Ø
59° 12′ 27,355″ N10° 33′ 30,533″ Ø59° 12,456′ N10° 33,509′ Ø
59° 12′ 19,424″ N10° 32′ 1,698″ Ø59° 12,324′ N10° 32,028′ Ø
59° 12′ 41,280″ N10° 31′ 32,160″ Ø59° 12,688′ N10° 31,536′ Ø
59° 12′ 59,251″ N10° 31′ 15,681″ Ø59° 12,988′ N10° 31,261′ Ø

Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen. 

Sandø
59° 5′ 9,282″ N10° 28′ 6,022″ Ø59° 5,155′ N10° 28,100′ Ø
59° 5′ 36,644″ N10° 29′ 22,049″ Ø59° 5,611′ N10° 29,367′ Ø
59° 5′ 28,442″ N10° 30′ 22,140″ Ø59° 5,474′ N10° 30,369′ Ø
59° 4′ 29,165″ N10° 31′ 20,761″ Ø59° 4,486′ N10° 31,346′ Ø
59° 4′ 21,546″ N10° 28′ 22,365″ Ø59° 4,359′ N10° 28,373′ Ø

Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen. 

Stauper
59° 6′ 6,145″ N10° 18′ 12,551″ Ø59° 6,102′ N10° 18,209′ Ø
59° 6′ 16,472″ N10° 20′ 44,064″ Ø59° 6,275′ N10° 20,734′ Ø
59° 6′ 24,230″ N10° 20′ 59,238″ Ø59° 6,404′ N10° 20,987′ Ø
59° 6′ 20,074″ N10° 21′ 59,438″ Ø59° 6,335′ N10° 21,991′ Ø
59° 5′ 15,590″ N10° 22′ 0,329″ Ø59° 5,260′ N10° 22,005′ Ø
59° 4′ 59,898″ N10° 18′ 35,921″ Ø59° 4,998′ N10° 18,599′ Ø

Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen. 

Flødevigen
58° 25′ 10,77″ N8° 45′ 09,20″ Ø58° 25,180′ N8° 45,153′ Ø
58° 24′ 39,18″ N8° 45′ 50,40″ Ø58° 24,653′ N8° 45,840′ Ø
58° 24′ 46,60″ N8° 46′ 02,42″ Ø58° 24,777′ N8° 46,040′ Ø
58° 24′ 58,83″ N8° 46′ 17,58″ Ø58° 24,980′ N8° 46,293′ Ø
58° 25′ 07,07″ N8° 46′ 10,52″ Ø58° 25,118′ N8° 46,175′ Ø
58° 25′ 20,04″ N8° 46′ 09,52″ Ø58° 25,334′ N8° 46,159′ Ø
 
Kvernskjær
59° 02′ 16,80″ N10° 58′ 20,87″ Ø59° 02,280′ N10° 58,348′ Ø
59° 02′ 15,73″ N10° 58′ 53,69″ Ø59° 02,262′ N10° 58,895′ Ø
59° 01′ 45,86″ N10° 58′ 55,24″ Ø59° 01,764′ N10° 58,921′ Ø
59° 01′ 46,56″ N10° 58′ 21,62″ Ø59° 01,776′ N10° 58,360′ Ø
 
Kragerø1
58° 52′ 32,24″ N009° 33′ 52,8″ Ø58° 52,54′ N009° 33,88′ Ø
58° 52′ 54,00″ N009° 34′ 54,0″ Ø58° 52,90′ N009° 34,90′ Ø
58° 53′ 15,60″ N009° 36′ 45,0″ Ø58° 53,26′ N009° 36,75′ Ø
58° 51′ 57,00″ N009° 35′ 25,2″ Ø58° 51,95′ N009° 35,42′ Ø

Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.

0Endret ved forskrifter 19 sep 2006 nr. 1082, 28 sep 2015 nr. 1105 (i kraft 1 okt 2015), 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016).
1Området i Kragerø gjelder til og med 31. desember 2020, jf. forskrift 28 sep 2015 nr. 1105 romertall II.
§ 2.Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): 
Granvin herad
Grense mot KvamGrense mot Ullensvang
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 26′ 45,794″ N
6° 29′ 42,356″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 26,763′ N
6° 29,706′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 28′ 5,782″ N
6° 38′ 9,84″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 28,096′ N
6° 38,164′ Ø
 
Ulvik herad
Grense mot UllensvangGrense mot Eidfjord
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 28′ 37,531″ N
6° 47′ 40,057″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 28,626′ N
6° 47,668′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 29′ 31,412″ N
6° 55′ 34,376″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 29,524′ N
6° 55,573′ Ø
 
Eidfjord kommune
Brimnes ferjekaiGrense mot Ullensvang
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 28′ 17,311″ N
6° 54′ 30,007″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 28,286′ N
6° 54,500′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 28′ 27,609″ N
6° 51′ 2,021″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 28,460′ N
6° 51,034′ Ø
 
OlogselvaGrense mot Ulvik
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 30′ 11,475″ N
6° 58′ 58,865″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 30,191′ N
6° 58,981′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 29′ 31,412″ N
6° 55′ 34,376″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 29,524′ N
6° 55,573′ Ø
 
Ullensvang herad
NornesAksnes
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 12′ 15,065″ N
6° 34′ 4,812″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 12,251′ N
6° 34,080′ Ø
Grader minutter og desimalsekunder
60° 13′ 30,808″ N
6° 34′ 17,646″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 13,513′ N
6° 34,294′ Ø
 
DjupevikKlokkargarden
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 17′ 20,655″ N
6° 37′ 43,334″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 17,344′ N
6° 37,722′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 18′ 54,433″ N
6° 39′ 9,158″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 18,907′ N
6° 39,153′ Ø
 
KyrkjenesHestagilet
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 23′ 57,357″ N
6° 42′ 49,211″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 23,956′ N
6° 42,820′ Ø
Grader minutter og desimalsekunder
60° 24′ 42,276″ N
6° 44′ 21,379″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 24,705′ N
46° 44,356′ Ø
 
Utne ferjekaiSteinkrossen
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 25′ 27,878″ N
6° 37′ 15,758″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 25,465′ N
6° 37,263′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 26′ 9,554″ N
6° 33′ 34,258″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 26,159′ N
6° 33,571′ Ø
 
UlgenesPorsvik
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 25′ 51,712″ N
6° 41′ 28,018″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 25,862′ N
6° 41,467′ Ø
Grader, minutter og desimalsekunder
60° 26′ 5,738″ N
6° 42′ 10,78″ Ø
Grader og desimalminutter
60° 26,096′ N
6° 42,180′ Ø
0Tilføyd ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016 med virkning til og med 31 des 2025).
§ 3.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette nye fredningsområder, forlenge gyldigheten av dem, endre grenser, oppheve fredningsområder og endre restriksjonene som gjelder i dem.

0Tilføyd ved forskrift 28 sep 2015 nr. 1105 (i kraft 1 okt 2015), endret ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016, tidligere § 2).
§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 12 des 2012 nr. 1201, 28 sep 2015 nr. 1105 (i kraft 1 okt 2015, tidligere § 2), 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016, tidligere § 3).
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 28 sep 2015 nr. 1105 (i kraft 1 okt 2015, tidligere § 3), 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016, tidligere § 4).

Kartvedlegg  

sf-20060706-0883-01-02.gif  

sf-20060706-0883-02-02.gif  

sf-20060706-0883-03-02.gif  

sf-20060706-0883-04-02.gif  

sf-20060706-0883-05-02.gif  

sf-20060706-0883-06-01.gif  

sf-20060706-0883-07-01.gif  

sf-20060706-0883-08-01.gif

0Vedlegget tilføyd ved forskrift 19 sep 2006 nr. 1082, endret ved forskrifter 28 sep 2015 nr. 1105 (i kraft 1 okt 2015), 9 sep 2016 nr. 1087 (i kraft 1 okt 2016).