Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

DatoFOR-2006-10-11-1148
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 13
Ikrafttredelse11.10.2006
Sist endretFOR-2017-03-20-351
EndrerFOR-1998-08-31-855
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§30, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2004-12-17-101
Kunngjort13.10.2006
KorttittelForskrift om alkoholsterke drikker mv.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. oktober 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 11, § 15 og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). Delegeringsvedtak av 5 mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXVII nr. 4 (forordning (EØF) nr. 3664/91 som endret ved forordning (EØF) nr. 351/92, forordning (EØF) nr. 1914/92, forordning (EØF) nr. 3568/92 og forordning (EØF) nr. 1791/93), nr. 5 (forordning (EØF) nr. 1238/92), nr. 6 (forordning (EØF) nr. 2009/92), nr. 7 (forordning (EF) nr. 2215/96), nr. 8 (forordning (EF) nr. 2870/2000 som endret ved forordning (EF) nr. 2091/2002 og forordning (EU) 2016/635), nr. 9 (forordning (EF) nr. 110/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1334/2008, forordning (EU) nr. 164/2012, forordning (EU) nr. 1065/2013, forordning (EU) nr. 97/2014, forordning (EU) nr. 98/2014, forordning (EU) nr. 426/2014, forordning (EU) 2015/210, forordning (EU) 2016/235 og tiltredelsesakt 12012J003), nr. 9a (forordning (EU) nr. 716/2013) og nr. 9b (forordning (EU) nr. 251/2014).
Forskriftens § 6a er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1810, 28 feb 2011 nr. 200, 15 juni 2011 nr. 671, 12 des 2012 nr. 1285, 8 nov 2013 nr. 1305, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1358, 20 jan 2016 nr. 72, 8 feb 2016 nr. 120, 13 des 2016 nr. 1575, 20 mars 2017 nr. 351.