Forskrift om satser for avgift for jakt-, fangst- og fiskekort m.m. på Svalbard.

DatoFOR-2006-12-01-1578
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endretFOR-2013-12-20-1687 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§32, FOR-2002-06-24-712-§35
Kunngjort29.12.2006
KorttittelForskrift om avgift for jaktkort m.m. på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. desember 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 32 andre ledd, jf. forskrift 24. juni 2002 nr. 712 om høsting på Svalbard § 35.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 mai 2013 nr. 469, 20 des 2013 nr. 1687.

§ 1.Avgift for jaktkort

For jakt på småvilt settes avgiften til NOK 200 pr. sesong. Personer under 18 år skal ikke betale avgift for kort for jakt på småvilt.

0Endret ved forskrift 12 mai 2013 nr. 469.
§ 2.Avgift for fiskekort

For fiske med garn settes avgiften til NOK 150 pr. sesong. Det skal ikke betales avgift for fiskekort for fiske med håndredskap.

0Endret ved forskrift 12 mai 2013 nr. 469.
§ 3.Avgift for fangstkort

For fangst og jakt på rev settes avgiften til NOK 200 pr. sesong. Personer under 18 år skal ikke betale avgift for kort for jakt og fangst på rev.

0Endret ved forskrift 12 mai 2013 nr. 469.
§ 4.Avgift for tillatelse til felling av svalbardrein

Den som får tildelt fellingstillatelse for svalbardrein skal betale avgift. Avgiften settes til NOK 100 pr. årskalv, NOK 300 pr. simle/ungdyr og NOK 300 pr. fritt dyr.

0Endret ved forskrift 12 mai 2013 nr. 469.
§ 5.Unntak for fangstfolk

Fangstfolk med jakt og fangst som hovednæring skal ikke betale avgift for jakt-, fangst- og fiskekort og fangstmannskvote på svalbardrein.

0Endret ved forskrift 12 mai 2013 nr. 469.
§ 6.Avgift for elektronisk eksamen ved avleggelse av jegerprøve

Den som vil avlegge jegerprøven på Svalbard skal betale en avgift ved avleggelse av elektronisk eksamen. Avgiften settes til NOK 280. Den som ikke består skriftlig eksamen, kan gå opp til fornyet prøve en gang uten ekstra avgift.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2013 nr. 469, 20 des 2013 nr. 1687 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Endring

Miljødirektoratet kan endre satsene for avgift i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 12 mai 2013 nr. 469, 20 des 2013 nr. 1687 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.