Forskrift om utvidet virkeområde for lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå til å gjelde for Svalbard.

DatoFOR-2006-12-15-1454
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1989-06-16-54-§1-3
Kunngjort19.12.2006
KorttittelForskrift om virkeområde for statistikkloven

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 1-3. Fremmet av Finansdepartementet.

§ 1.Lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) gjøres gjeldende for Svalbard.
§ 2.Forskriften gjelder fra 1. januar 2007.