Forskrift om behandling av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

DatoFOR-2006-12-20-1521
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse20.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-124-§1, FOR-2005-12-21-1581
Kunngjort22.12.2006
KorttittelForskrift om OTP for fiskere

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 1 fjerde ledd og delegeringsvedtak 21. desember 2005 nr. 1581.

§ 1.Hyre og annen godtgjørelse utbetalt fra foretak i fiskerisektoren skal, i den grad godtgjørelsen ligningsmessig behandles som lønn, også behandles som lønn i forhold til regelverket om obligatorisk tjenestepensjon.
§ 2.Forskriften trer i kraft 20. desember 2006.