Vedtak om inndeling av riket i helseregioner - Sammenslåing av Helseregion Sør og Helseregion Øst.

DatoFOR-2007-02-02-127
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-93-§4
Kunngjort06.02.2007
KorttittelVedtak om inndeling i helseregioner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 4. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Riket inndeles i Helseregion Midt-Norge, Helseregion Nord, Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest slik som beskrevet i foredraget.1 Den nye inndelingen trer i kraft fra den dato departementet bestemmer.

1Utdrag av foredraget følger vedlagt.

Vedlegg

1.Helseregion Midt-Norge som utgjøres av fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
2.Helseregion Nord som utgjøres av fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
3.Helseregion Sør-Øst som utgjøres av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland samt Oslo kommune.
4.Helseregion Vest som utgjøres av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Trer i kraft når departementet bestemmer.