Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2006.

DatoFOR-2007-02-08-145
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort09.02.2007
KorttittelVedtak om intern kraftpris, 2006

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 8. februar 2007 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2006 settes til 18,845 øre/kWh, dvs. som 19,845 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.