Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

DatoFOR-2007-02-09-149
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse09.02.2007
Sist endretFOR-2016-01-15-22 fra 16.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4, LOV-2001-04-27-14
Kunngjort09.02.2007
Rettet12.02.2016 (Vedlegg i midlertidig pdf-fil erstattet av html-versjoner)
KorttittelForskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. februar 2007 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) og 1929 (2010). Fremmet av Utenriksdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler, jf. EUs rådsbeslutning 2010/413/FUSP, forordning (EU) nr. 961/2010, forordning (EU) nr. 503/2011, EUs rådsbeslutning 2011/235/FUSP, EUs rådsbeslutning 2011/670/FUSP, Rådsforordning (EU) nr. 1245/2011, Rådets gjennomføringsforordning (EU) nr. 54/2012 og rådsforordning (EU) nr. 56/2012.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 mars 2007 nr. 375, 6 des 2007 nr. 1358, 27 mars 2008 nr. 308, 17 aug 2010 nr. 1195, 14 jan 2011 nr. 30 (hele forskriften gitt på nytt), 23 nov 2011 nr. 1168, 16 des 2011 nr. 1416, 3 feb 2012 nr. 123, 15 juni 2012 nr. 680 (hele forskriften gitt på nytt), 1 mars 2013 nr. 286, 3 april 2013 nr. 335, 3 sep 2013 nr. 1047, 17 jan 2014 nr. 35, 7 mai 2015 nr. 489, 2 okt 2015 nr. 1158, 15 jan 2016 nr. 22.
Rettelser: 04.01.2012 (Vedlegg III og VIII), 10.08.2012 (vedlegg VI overskriften), 01.10.2012 (§ 28 a) første komma), 10.09.2013 (vedl IX, I B tallet 161 tilføyd), 12.02.2016 (Vedlegg i midlertidig pdf-fil erstattet av html-versjoner).