Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2006 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum.

DatoFOR-2007-02-14-166
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1993-04-30-316-§16, LOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5, LOV-1975-06-13-35-§5a, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort16.02.2007
KorttittelRentesats for inntektsåret 2006 for petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet 14. februar 2007 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16. 

For inntektsåret 2006 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 2,8 prosent.