Forskrift om forbud mot omsetning av visse kosttilskudd.

DatoFOR-2007-05-09-481
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse09.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§16
Kunngjort09.05.2007
KorttittelForskrift om forbud mot visse kosttilskudd

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 9. mai 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd jf. § 16 første ledd.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å omsette følgende kosttilskudd:

-Potensun
-Orexi+
-Potensan - Kur for menn.
§ 2.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbar, jf. matloven § 28.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.