Forskrift om overgangsregler til lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

DatoFOR-2007-06-29-743
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endretFOR-2010-04-09-505
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-28, FOR-2007-06-15-653, LOV-2000-03-24-16-§3-7, LOV-2000-11-24-81-§4-3
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift om overgangsregler til pensjonslover

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven del III, jf. delegeringsvedtak 15. juni 2007 nr. 653.
Endringer: Endret ved forskrift 9 april 2010 nr. 505.

§ 1.Overgangsregler

Bestemmelser fastsatt i pensjonsordningens regelverk i henhold til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) § 3-7 annet ledd annet punktum og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 4-3 annet ledd annet punktum, skal bare gjelde for arbeidstakere som etter 1. juli 2007 går ut i permisjon i henhold til lov.

0Endret ved forskrift 9 april 2010 nr. 505.
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.