Forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

DatoFOR-2007-06-29-904
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2016-06-20-777 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2006-06-13-953
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2007-06-29-832-§4, FOR-2007-06-29-832-§5, FOR-2007-06-29-832-§7, FOR-2007-06-29-832-§8, FOR-2007-06-29-832-§13, FOR-2007-06-29-832-§14, FOR-2003-07-01-919-§3, LOV-1936-07-10-6-§6, LOV-1936-07-10-6-§7, LOV-1936-07-10-6-§8, LOV-1936-07-10-6-§11, LOV-1936-07-10-6-§13, LOV-1936-07-10-6-§14
Kunngjort27.07.2007
Rettet06.03.2009 (§ 1)
KorttittelForskrift om melkeprisutjevningssatser mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 29. juni 2007 med hjemmel i forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk § 4, § 5, § 7, § 8, § 13 og § 14 og forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer § 3 nr. 4, jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd, § 13, § 14 og § 17.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1809, 9 juni 2008 nr. 559, 10 juni 2009 nr. 621, 14 sep 2009 nr. 1190, 11 juni 2010 nr. 813, 10 juni 2011 nr. 585, 11 juni 2012 nr. 527, 10 juni 2013 nr. 594, 17 juni 2014 nr. 836, 3 sep 2014 nr. 1144, 18 juni 2015 nr. 745, 20 juni 2016 nr. 777.
Rettelser: Rettet 16.04.2008 (tilbakeført fra opphevd og endret), 06.03.2009 (§ 1).

§ 1.Satser for avgifter og tilskudd per pris- og biproduktgruppe

Satser for avgifter og tilskudd per pris- og biproduktgruppe i prisutjevningsordningen for melk skal være som følger (positive tall innebærer avgift, negative tall innebærer tilskudd): 

GruppeSats
Prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet)0,00 kr/l melk
Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet)1,85 kr/l melk
Prisgruppe 3 (søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet)0,00 kr/l melk
Prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet)0,00 kr/l melk
Prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet)–0,36 kr/l melk
Prisgruppe 6 (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet)–0,36 kr/l melk
Prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein)–0,94 kr/l melk
Prisgruppe 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet)–1,00 kr/l melk
Prisgruppe 9 (ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet)–0,96 kr/l melk
Prisgruppe 10 (modnede oster og mysoster industrimarkedet)–1,09 kr/l melk
Prisgruppe 11 (geitemelksprodukter industrimarkedet)–1,02 kr/l melk
Prisgruppe 12 (oster og geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet)–1,10 kr/l melk
Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet)13,57 kr/l fløte
Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet)–4,43 kr/l fløte
Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet)–6,77 kr/l fløte
Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet)2,22 kr/l myse
Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet)2,22 kr/l myse
Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk)0,00 kr/l kjernemelk

For melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, jf. samvirkelova § 5, og som anvendes i dette selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med 0,31 kr/l melk.

Andel norsk melk anvendt i modnede oster som inngår i blandinger med analog ost og/eller importert ost omsatt i dagligvaremarkedet skal rapporteres i prisgruppe 5.

Biproduktgruppene 4 og 5 omfatter all myse og derivater av myse anvendt i mysost og mysostlignende produkter.

0Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1809 (i kraft 1 feb 2008), 9 juni 2008 nr. 559 (i kraft 1 juli 2008), 10 juni 2009 nr. 621 (i kraft 1 juli 2009), 11 juni 2010 nr. 813 (i kraft 1 juli 2010), 10 juni 2011 nr. 585 (i kraft 1 juli 2011), 11 juni 2012 nr. 527 (i kraft 1 juli 2012), 10 juni 2013 nr. 594 (i kraft 1 juli 2013), 17 juni 2014 nr. 836 (i kraft 1 juli 2014), 18 juni 2015 nr. 745 (i kraft 1 juli 2015), 20 juni 2016 nr. 777 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.Satser for fraktutjevning

Satser for innfrakttillegg framgår av vedlegg 1.

Sats for distribusjonstillegg for Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) skal være 0,13 kr/l distribuert melk.

Sats for distribusjonstillegg for skolemelk skal være 0,17 kr/l distribuert melk.

0Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1809 (i kraft 1 feb 2008), 10 juni 2013 nr. 594 (i kraft 1 juli 2013), 17 juni 2014 nr. 836 (i kraft 1 juli 2014).
§ 3.Sats for produksjonsfløteverdi

Sats for produksjonsfløteverdi skal være 20,00 kr/l fløte.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2008 nr. 559 (i kraft 1 juli 2008), 10 juni 2009 nr. 621 (i kraft 1 jan 2010), 10 juni 2011 nr. 585 (i kraft 1 juli 2011), 11 juni 2012 nr. 527 (i kraft 1 juli 2012), 10 juni 2013 nr. 594 (i kraft 1 juli 2013), 17 juni 2014 nr. 836 (i kraft 1 juli 2014).
§ 4.Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør

Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør skal være 48,80 kr/kg smør.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2008 nr. 559 (i kraft 1 juli 2008), 10 juni 2009 nr. 621 (i kraft 1 juli 2009), 11 juni 2010 nr. 813 (i kraft 1 juli 2010), 10 juni 2011 nr. 585 (i kraft 1 juli 2011), 11 juni 2012 nr. 527 (i kraft 1 juli 2012), 10 juni 2013 nr. 594 (i kraft 1 juli 2013), 17 juni 2014 nr. 836 (i kraft 1 juli 2014), 18 juni 2015 nr. 745 (i kraft 1 juli 2015), 20 juni 2016 nr. 777 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 13. juni 2006 nr. 953 om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk.

Vedlegg 1. Nye innfraktsatser fra 1. juli 2016

-satser i øre per liter innmålt melk. 
KommuneSatser
101Halden17
104Moss11
105Sarpsborg11
106Fredrikstad16
111Hvaler32
118Aremark31
119Marker28
121Rømskog11
122Trøgstad22
123Spydeberg29
124Askim32
125Eidsberg23
127Skiptvet23
128Rakkestad18
135Råde14
136Rygge14
137Våler24
138Hobøl27
211Vestby27
213Ski26
214Ås18
215Frogn11
216Nesodden30
217Oppegård11
219Bærum11
220Asker23
221Aurskog-Høland29
226Sørum19
227Fet22
228Rælingen15
229Enebakk25
230Lørenskog11
231Skedsmo12
233Nittedal22
234Gjerdrum18
235Ullensaker20
236Nes20
237Eidsvoll26
238Nannestad25
239Hurdal43
301Oslo11
402Kongsvinger27
403Hamar12
412Ringsaker11
415Løten18
417Stange21
418Nord-Odal35
419Sør-Odal22
420Eidskog34
423Grue37
425Åsnes43
426Våler38
427Elverum28
428Trysil18
429Åmot47
430Stor-Elvdal51
432Rendalen42
434Engerdal57
436Tolga17
437Tynset22
438Alvdal34
439Folldal40
441Os25
501Lillehammer26
502Gjøvik27
511Dovre15
512Lesja22
513Skjåk20
514Lom24
515Vågå30
516Nord-Fron22
517Sel33
519Sør-Fron15
520Ringebu20
521Øyer32
522Gausdal30
528Østre Toten24
529Vestre Toten23
532Jevnaker35
533Lunner35
534Gran33
536Søndre Land35
538Nordre Land39
540Sør-Aurdal37
541Etnedal38
542Nord-Aurdal28
543Vestre Slidre27
544Øystre Slidre33
545Vang43
602Drammen21
604Kongsberg34
605Ringerike42
612Hole41
615Flå54
616Nes44
617Gol36
618Hemsedal42
619Ål55
620Hol60
621Sigdal58
622Krødsherad76
623Modum41
624Øvre Eiker35
625Nedre Eiker23
626Lier26
627Røyken34
628Hurum11
631Flesberg120
632Rollag59
633Nore og Uvdal76
701Horten19
702Holmestrand14
704Tønsberg11
706Sandefjord14
709Larvik28
711Svelvik11
713Sande16
714Hof25
716Re12
719Andebu25
720Stokke11
722Nøtterøy15
723Tjøme16
728Lardal21
805Porsgrunn27
806Skien34
807Notodden41
811Siljan22
814Bamble39
815Kragerø54
817Drangedal56
819Nome44
82155
822Sauherad55
826Tinn72
827Hjartdal62
828Seljord63
829Kviteseid66
830Nissedal66
831Fyresdal56
833Tokke69
834Vinje43
901Risør58
904Grimstad32
906Arendal41
911Gjerstad57
912Vegårshei11
914Tvedestrand37
919Froland46
926Lillesand23
928Birkenes35
929Åmli26
935Iveland27
937Evje og Hornnes22
938Bygland16
940Valle51
941Bykle42
1001Kristiansand40
1002Mandal32
1003Farsund38
1004Flekkefjord42
1014Vennesla22
1017Songdalen16
1018Søgne28
1021Marnardal30
1026Åseral38
1027Audnedal35
1029Lindesnes35
1032Lyngdal43
1034Hægebostad45
1037Kvinesdal51
1046Sirdal40
1101Eigersund22
1102Sandnes13
1103Stavanger15
1106Haugesund53
1111Sokndal39
1112Lund30
1114Bjerkreim15
111911
1120Klepp11
1121Time11
1122Gjesdal18
1124Sola11
1127Randaberg18
1129Forsand28
1130Strand35
1133Hjelmeland46
1134Suldal74
1135Sauda80
1141Finnøy30
1142Rennesøy18
1144Kvitsøy30
1145Bokn48
1146Tysvær49
1149Karmøy51
1151Utsira11
1160Vindafjord50
1201Bergen17
1211Etne60
1216Sveio55
1219Bømlo47
1221Stord34
1222Fitjar32
1223Tysnes49
1224Kvinnherad38
1227Jondal25
1228Odda39
1231Ullensvang43
1232Eidfjord38
1233Ulvik34
1234Granvin21
1235Voss15
1238Kvam14
1241Fusa32
1242Samnanger32
1243Os16
1244Austvoll32
1245Sund49
1246Fjell52
1247Askøy11
1251Vaksdal30
1252Modalen38
1253Osterøy34
1256Meland32
1259Øygarden29
1260Radøy33
1263Lindås25
1264Austrheim35
1265Fedje11
1266Masfjorden47
1401Flora60
1411Gulen64
1412Solund79
1413Hyllestad67
1416Høyanger51
1417Vik20
1418Balestrand32
1419Leikanger54
1420Sogndal36
1421Aurland70
1422Lærdal50
1424Årdal11
1426Luster44
1428Askvoll53
1429Fjaler59
1430Gaular42
1431Jølster21
1432Førde36
1433Naustdal41
1438Bremanger70
1439Vågsøy57
1441Selje51
1443Eid29
1444Hornindal37
1445Gloppen15
1449Stryn33
1502Molde19
1505Kristiansund21
1504Ålesund15
1511Vanylven35
1514Sande33
1515Herøy30
1516Ulstein27
1517Hareid26
1519Volda18
1520Ørsta16
1523Ørskog24
1524Norddal39
1525Stranda35
1526Stordal29
1528Sykkylven27
1529Skodje16
1531Sula38
1532Giske19
1534Haram27
1535Vestnes11
1539Rauma27
1543Nesset31
1545Midsund32
1546Sandøy35
1547Aukra19
1548Fræna11
1551Eide14
1554Averøy27
1557Gjemnes13
1560Tingvoll25
1563Sunndal38
1566Surnadal36
1567Rindal47
1571Halsa30
1573Smøla44
1576Aure46
1601Trondheim11
1612Hemne44
1613Snillfjord38
1617Hitra59
1620Frøya66
1621Ørland11
1622Agdenes25
1624Rissa31
1627Bjugn15
1630Åfjord27
1632Roan45
1633Osen47
1634Oppdal22
1635Rennebu11
1636Meldal20
1638Orkdal23
1640Røros51
1644Holtålen44
1648Midtre Gauldal25
1653Melhus18
1657Skaun23
1662Klæbu19
1663Malvik20
1664Selbu11
1665Tydal25
1702Steinkjer18
1703Namsos37
1711Meråker36
1714Stjørdal24
1717Frosta28
1718Leksvik36
1719Levanger11
1721Verdal11
1724Verran32
1725Namdalseid29
1756Inderøy16
1736Snåsa37
1738Lierne58
1739Røyrvik82
1740Namsskogan67
1742Grong41
1743Høylandet36
1744Overhalla41
1748Fosnes35
1749Flatanger47
1750Vikna17
1751Nærøy12
1755Leka33
1804Bodø108
1805Narvik40
1811Bindal32
1812Sømna11
1813Brønnøy15
1815Vega22
1816Vevelstad23
1818Herøy17
1820Alstahaug11
1822Leirfjord12
1824Vefsn26
1825Grane39
1826Hattfjelldal49
1827Dønna13
1828Nesna22
1832Hemnes35
1833Rana40
1834Lurøy53
1835Træna11
1836Rødøy62
1837Meløy138
1838Gildeskål119
1839Beiarn110
1840Saltdal80
1841Fauske86
1845Sørfold78
1848Steigen65
1849Hamarøy45
1850Tysfjord11
1851Lødingen36
1852Tjeldsund23
1853Evenes24
1854Ballangen51
1856Røst11
1857Værøy11
1859Flakstad81
1860Vestvågøy79
1865Vågan53
1866Hadsel37
186747
1868Øksnes39
1870Sortland27
1871Andøy55
1874Moskenes11
1903Harstad11
1902Tromsø34
1911Kvæfjord12
1913Skånland17
1917Ibestad26
1919Gratangen30
1920Lavangen11
1922Bardu26
1923Salangen39
1924Målselv17
1925Sørreisa35
1926Dyrøy35
1927Tranøy36
1928Torsken11
1929Berg11
1931Lenvik29
1933Balsfjord11
1936Karlsøy64
1938Lyngen30
1939Storfjord25
1940Kåfjord47
1941Skjervøy11
1942Nordreisa56
1943Kvænangen34
2002Vardø11
2003Vadsø21
2004Hammerfest11
2011Kautokeino48
2012Alta11
2014Loppa11
2015Hasvik11
2017Kvalsund38
2018Måsøy11
2019Nordkapp11
2020Porsanger55
2021Karasjok57
2022Lebesby63
2023Gamvik11
2024Berlevåg11
2025Tana11
2027Nesseby11
2028Båtsfjord11
2030Sør-Varanger46
0Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1809 (i kraft 1 feb 2008), 9 juni 2008 nr. 559 (i kraft 1 juli 2008), 10 juni 2009 nr. 621 (i kraft 1 juli 2009), 14 sep 2009 nr. 1190 (i kraft 1 juli 2009), 11 juni 2010 nr. 813 (i kraft 1 juli 2010), 11 juni 2012 nr. 527 (i kraft 1 juli 2012), 10 juni 2013 nr. 594 (i kraft 1 juli 2013), 17 juni 2014 nr. 836 (i kraft 1 juli 2014), 18 juni 2015 nr. 745 (i kraft 1 juli 2015), 20 juni 2016 nr. 777 (i kraft 1 juli 2016).

Vedlegg 2 - opphevet

0Opphevet 1 feb 2008 ved forskrift 18 des 2007 nr. 1809.