Forskrift om sensurfrist for mastergradsoppgaver ved Universitetet i Bergen (UiB)

DatoFOR-2007-10-25-1851
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort08.01.2013
KorttittelForskrift om sensurfrist ved UiB

Hjemmel: Fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 25. oktober 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 nr. 4.

§ 1.For mastergradsoppgaver gjelder en ytre sensurfrist på to måneder fra innleveringen.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.