Overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen)

DatoFOR-2007-12-14-1416
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-80, LOV-1967-12-15-9-§39b, LOV-1967-12-15-9-§52, LOV-1967-12-15-9-§52a
Kunngjort14.12.2007   kl. 15.30
KorttittelOvergangsregler til lov 2007:80 (endr patentl.)

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen) del III. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Endringen i patentloven § 39b annet ledd ved lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen) gjelder bare der administrativ patentbegrensning begjæres etter 1. januar 2008.
2.Endringene i patentloven § 52 første ledd annet punktum og § 52a ved lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen) gjelder bare der stevning inngis etter 1. januar 2008.