Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2007 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

DatoFOR-2008-01-22-61
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-08-18-819-§5, LOV-1975-06-13-35-§3
Kunngjort25.01.2008   kl. 14.45
KorttittelKunngjøring av normrente for inntektsåret 2007

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2008 med hjemmel i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd. 

For inntektsåret 2007 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 4,8 prosent.