Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2007

DatoFOR-2008-01-31-89
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort05.02.2008   kl. 14.45
KorttittelVedtak om intern kraftpris, 2007

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2007 settes til 20,352 øre/kWh, dvs. som 21,352 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.