Forskrift om endring i forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften)

DatoFOR-2008-04-24-396
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse24.04.2008
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-15-1265
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-04-14-31-§3, LOV-2000-04-14-31-§30, LOV-2000-04-14-31-§31, LOV-2000-04-14-31-§33, FOR-2008-04-11-345
Kunngjort29.04.2008   kl. 14.10
KorttittelEndr. i personopplysningsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 24. april 2008 med hjemmel i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 3, § 30, § 31 og § 33, jf. delegeringsvedtak 11. april 2008 nr. 345.

I

I forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften) gjøres følgende endringer: ---

II

Behandling av personopplysninger gjennomført i samsvar med forskrift 23. desember 2003 nr. 1798, forskrift 6. mai 2005 nr. 408, forskrift 23. august 2005 nr. 923 og/eller forskrift 16. februar 2006 nr. 200 anses for å ha hjemmel i forskriften her. Det samme gjelder vedtak om tillatelser til å behandle personopplysninger fattet med grunnlag i de samme forskriftene.

III

Endringene trer i kraft straks.