Forskrift om anvendelse av familievernkontorloven på Svalbard

DatoFOR-2008-05-23-479
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse23.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-62-§14
Kunngjort23.05.2008   kl. 15.05
KorttittelForskrift om familievernkontorloven, Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. mai 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer § 14. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 1.Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) gjøres gjeldende for Svalbard.
§ 2.Fylkesmannen i Troms skal føre tilsyn med familieverntjenesten på Svalbard, jf. familievernkontorloven § 3.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.