Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for reservegasskraftverket på Nyhamna

DatoFOR-2008-06-02-526
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse01.06.2008
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-19-1595
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2003-12-19-1595-§1, LOV-2005-06-17-62-§1-2, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§4-1, LOV-2005-06-17-62-§4-4, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§18-4, LOV-1929-05-24-4-§2, LOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§12
Kunngjort03.06.2008   kl. 14.35
KorttittelVedtak om utvidelse av virkeområde for forskrift

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2. juni 2008 med hjemmel i midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer § 1 tredje ledd. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 2. juni 2008 fattet vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, fastsatt ved Kronprinsreg.res., skal fra 1. juni 2008 gjelde for det planlagte reservegasskraftverket på Nyhamna.