Forskrift om obligatoriske volumstørrelser for visse alkoholholdige produkter

DatoFOR-2008-09-18-1079
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse11.04.2009
Sist endretFOR-2013-09-11-1101
EndrerFOR-1995-06-08-553
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§16
Kunngjort07.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om volumstørrelser, alkoholprodukter

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 18. september 2008 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27c (direktiv 2007/45/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 11 sep 2013 nr. 1101.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder ferdigpakninger som inneholder produktene vin, gul vin, musserende vin, sterkvin, aromatisert vin og alkoholsterke drikker.

Forskriften gjelder ikke for produkter som selges i forretninger med tollfritak og er beregnet for konsum utenfor EØS-området.

§ 2.Definisjoner

Med ferdigpakning forstås kombinasjonen av en vare og den individuelle emballasje når den er pakket uten at kjøperen er til stede og har en mengde som er fastsatt på forhånd, og som ikke kan endres uten at forpakningen enten blir åpnet eller gjennomgår en synlig forandring.

Med vin, gul vin, musserende vin, sterkvin og aromatisert vin forstås som i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin § 2. Med alkoholsterke drikker forstås som i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke drikker og aromatiserte drikker mv. § 2 og § 4.

0Endret ved forskrift 11 sep 2013 nr. 1101.
§ 3.Obligatoriske volumstørrelser

Produktene i tabell 1 som er ferdigpakket innenfor de angitte intervallene, kan bare selges eller tilbys for salg i de obligatoriske volumstørrelsene angitt i tabellen.

Ferdigpakninger som selges eller tilbys for salg i de obligatoriske størrelsene angitt i tabell 1, kan ikke nektes, forbys eller begrenses markedsadgang grunnet ferdigpakningens volumstørrelse. 

Tabell 1

Produkt:Obligatorisk volumstørrelse
VinI intervallet 100 ml-1 500 ml
ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1 500
Gul vinI intervallet 100 ml-1 500 ml
ml: 620
Musserende vinI intervallet 125 ml-1 500 ml
ml: 125-200-375-750-1 500
SterkvinI intervallet 100 ml-1 500 ml
ml: 100-200-375-500-750-1000-1 500
Aromatisert vinI intervallet 100 ml-1 500 ml
ml: 100-200-375-500-750-1000-1 500
Alkoholsterke drikkerI intervallet 100 ml-2000 ml
ml: 100-200-350-500-700-1000-1 500-1 750-2000
§ 4.Multipakninger og ferdigpakninger bestående av enkeltpakninger

Dersom to eller flere enkeltpakninger inngår i en multipakning, gjelder de obligatoriske volumstørrelsene i tabell 1 for hver enkeltpakning.

Dersom en ferdigpakning består av to eller flere enkeltpakninger som ikke er beregnet for salg enkeltvis, gjelder de obligatoriske volumstørrelsene i tabell 1 for hele ferdigpakningen.

§ 5.Opphevelse og ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 11. april 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 8. juni 1995 nr. 553 om obligatoriske vekt- og volumstørrelser for visse produkter.