Vedtak om fristutsettelse for å fremsette krav om erstatning ved vern av nasjonalparker og landskapsvernområder

DatoFOR-2008-11-13-1693
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse13.11.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§20b
Kunngjort15.10.2010   kl. 13.50
KorttittelVedtak om frist for erstatningskrav ved vern

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 13. november 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 20b. 

Miljøverndepartementet gir alle grunneiere og rettighetshavere som har fått områder vernet som nasjonalpark eller landskapsvernområde, og der den ordinære fristen for å fremsette krav om erstatning ikke har gått ut 1. januar 2002, forlenget fristutsettelse til 31. desember 2009.

For de grunneiere og rettighetshavere der vedtak om vern etter 31. desember 2008 gjelder de ordinære frister i naturvernloven § 20b.