Forskrift om dispensasjon fra sparebankloven § 23

DatoFOR-2008-11-21-1240
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 12
Ikrafttredelse21.11.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§23 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort25.11.2008   kl. 13.10
KorttittelForskrift om dispensasjon fra spbl.

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 21. november 2008 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 23 annet ledd fjerde punktum.

§ 1.Sparebanker kan uten hinder av sparebankloven § 23 første ledd stille statspapirer som sikkerhet for egne forpliktelser, samt stille sine eiendeler som sikkerhet for egne forpliktelser overfor staten.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.