Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

DatoFOR-2008-12-17-1502
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2017-02-08-145
EndrerFOR-1967-12-15-8962, FOR-1970-12-18-20, FOR-1972-11-08-4, FOR-1975-12-12-1, FOR-1977-03-17-1, FOR-1980-12-03-4917, FOR-1982-12-21-1809, FOR-1983-10-26-1587, FOR-1985-04-15-847, FOR-1986-01-24-333, FOR-1986-11-05-2057, FOR-1993-04-28-325, FOR-1994-11-04-988, FOR-1995-01-30-89, FOR-1995-09-06-785, FOR-1996-03-13-266, FOR-1998-02-20-158, FOR-1999-01-20-27, FOR-1999-08-24-959, FOR-2000-04-03-345, FOR-2000-12-13-1252, FOR-2002-01-14-51, FOR-2003-01-10-32, FOR-2004-02-10-394, FOR-2004-04-27-668, FOR-2004-05-10-725, FOR-2004-12-13-1702, FOR-2007-05-23-541
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§1-3, LOV-2007-12-21-119-§1-4, LOV-2007-12-21-119-§1-6, LOV-2007-12-21-119-§1-7, LOV-2007-12-21-119-§2-1, LOV-2007-12-21-119-§2-3, LOV-2007-12-21-119-§2-5, LOV-2007-12-21-119-§3-1, LOV-2007-12-21-119-§3-2, LOV-2007-12-21-119-§3-3, LOV-2007-12-21-119-§3-4, LOV-2007-12-21-119-§3-5, LOV-2007-12-21-119-§3-6, LOV-2007-12-21-119-§3-7, LOV-2007-12-21-119-§4-1, LOV-2007-12-21-119-§4-2, LOV-2007-12-21-119-§4-3, LOV-2007-12-21-119-§4-10, LOV-2007-12-21-119-§4-11, LOV-2007-12-21-119-§4-12, LOV-2007-12-21-119-§4-13, LOV-2007-12-21-119-§4-20, LOV-2007-12-21-119-§4-21, LOV-2007-12-21-119-§4-22, LOV-2007-12-21-119-§4-23, LOV-2007-12-21-119-§4-24, LOV-2007-12-21-119-§4-25, LOV-2007-12-21-119-§4-26, LOV-2007-12-21-119-§4-27, LOV-2007-12-21-119-§4-30, LOV-2007-12-21-119-§4-31, LOV-2007-12-21-119-§4-32, LOV-2007-12-21-119-§4-33, LOV-2007-12-21-119-§4-34, LOV-2007-12-21-119-§5-1, LOV-2007-12-21-119-§5-2, LOV-2007-12-21-119-§5-3, LOV-2007-12-21-119-§5-4, LOV-2007-12-21-119-§5-5, LOV-2007-12-21-119-§5-6, LOV-2007-12-21-119-§5-7, LOV-2007-12-21-119-§5-8, LOV-2007-12-21-119-§5-9, LOV-2007-12-21-119-§6-1, LOV-2007-12-21-119-§6-2, LOV-2007-12-21-119-§6-3, LOV-2007-12-21-119-§6-4, LOV-2007-12-21-119-§6-5, LOV-2007-12-21-119-§7-1, LOV-2007-12-21-119-§7-4, LOV-2007-12-21-119-§7-10, LOV-2007-12-21-119-§7-11, LOV-2007-12-21-119-§7-12, LOV-2007-12-21-119-§7-14, LOV-2007-12-21-119-§7-15, LOV-2007-12-21-119-§7-17, LOV-2007-12-21-119-§7-19, LOV-2007-12-21-119-§7-20, LOV-2007-12-21-119-§8-2, LOV-2007-12-21-119-§8-3, LOV-2007-12-21-119-§8-4, LOV-2007-12-21-119-§8-5, LOV-2007-12-21-119-§8-6, LOV-2007-12-21-119-§11-1, LOV-2007-12-21-119-§11-2, LOV-2007-12-21-119-§11-3, LOV-2007-12-21-119-§11-4, LOV-2007-12-21-119-§12-13, LOV-2007-12-21-119-§12-15, LOV-2007-12-21-119-§13-1, LOV-2007-12-21-119-§13-2, LOV-2007-12-21-119-§13-3, LOV-2007-12-21-119-§13-4, LOV-2007-12-21-119-§13-5, LOV-2007-12-21-119-§13-6, LOV-2007-12-21-119-§13-7, LOV-2007-12-21-119-§13-8, LOV-2007-12-21-119-§13-9, LOV-2007-12-21-119-§14-1, LOV-2007-12-21-119-§14-2, LOV-2007-12-21-119-§14-3, LOV-2007-12-21-119-§16-8, LOV-2007-12-21-119-§16-9, LOV-2007-12-21-119-§16-10, LOV-2007-12-21-119-§16-14, LOV-2007-12-21-119-§16-15, LOV-2007-12-21-119-§16-17, FOR-2008-11-25-1256, FOR-2016-12-02-1426, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort30.12.2008   kl. 12.50
Rettet20.02.2017 (ordfeil i § 5-3-7)
KorttittelTollforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet (nå Tolldirektoratet) 17. desember 2008 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-3, § 1-4, § 1-6, § 1-7, § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-10, § 4-11, § 4-12, § 4-13, § 4-20, § 4-21, § 4-22, § 4-23, § 4-24, § 4-25, § 4-26, § 4-27, § 4-30, § 4-31, § 4-32, § 4-33, § 4-34, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5-9, § 6-1, § 6-2, § 6-3, § 6-4, § 6-5, § 7-1, § 7-4, § 7-10, § 7-11, § 7-12, § 7-14, § 7-15, § 7-17, § 7-19, § 7-20, § 8-2, § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 8-6, § 11-1, § 11-2, § 11-3, § 11-4, § 12-13, § 12-15, § 14-1, § 14-2, § 14-3, jf. delegeringsvedtak 25. november 2008 nr. 1256. Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-4, § 13-5, § 13-6, § 13-7, § 13-8, § 13-9, § 16-8, § 16-9, § 16-10, § 16-14, § 16-15 og § 16-17 fjerde ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708, delegeringsvedtak 2. desember 2016 nr. 1426.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 mars 2009 nr. 258, 24 juni 2009 nr. 844, 17 juli 2009 nr. 1021, 17 aug 2009 nr. 1077, 18 des 2009 nr. 1662, 9 feb 2010 nr. 148, 11 nov 2010 nr. 1418, 21 des 2010 nr. 1788, 21 des 2010 nr. 1789, 24 feb 2011 nr. 196, 29 mars 2011 nr. 349, 1 juni 2011 nr. 630, 5 okt 2011 nr. 996, 19 okt 2011 nr. 1036, 10 nov 2011 nr. 1089, 16 nov 2011 nr. 1122, 29 mai 2012 nr. 538, 29 juni 2012 nr. 702, 29 juni 2012 nr. 719, 6 sep 2012 nr. 860, 29 juni 2012 nr. 719, 10 des 2012 nr. 1165, 19 des 2012 nr. 1330, 20 des 2012 nr. 1380, 21 des 2012 nr. 1420, 8 mars 2013 nr. 259, 13 mai 2013 nr. 471, 17 juni 2013 nr. 656, 27 aug 2013 nr. 1034, 20 des 2013 nr. 1646, 17 des 2013 nr. 1722, 19 feb 2014 nr. 196, 2 mai 2014 nr. 594, 10 mars 2014 nr. 258, 26 juni 2014 nr. 876, 30 juni 2014 nr. 897, 7 aug 2014 nr. 1063, 28 aug 2014 nr. 1122, 23 sep 2014 nr. 1225, 1 okt 2014 nr. 1253, 22 okt 2014 nr. 1318, 13 nov 2014 nr. 1434, 1 des 2014 nr. 1522, 22 des 2014 nr. 1915, 16 jan 2015 nr. 38, 18 juni 2015 nr. 762, 3 juli 2015 nr. 872, 24 juli 2015 nr. 914, 3 aug 2015 nr. 931, 8 sep 2015 nr. 1051, 18 sep 2015 nr. 1058, 22 okt 2015 nr. 1210, 10 nov 2015 nr. 1302, 16 des 2015 nr. 1698, 21 des 2015 nr. 1831, 18 feb 2016 nr. 165, 4 mars 2016 nr. 215, 14 juni 2016 nr. 656, 29 juni 2016 nr. 848, 28 juni 2016 nr. 840, 22 sep 2016 nr. 1172, 20 okt 2016 nr. 1219, 7 nov 2016 nr. 1289, 8 des 2016 nr. 1481, 19 des 2016 nr. 1718, 21 des 2016 nr. 1827, 8 feb 2017 nr. 145.
Rettelser: 10.01.2013 (Geografisk benevnelse), 14.06.2016 (ordfeil i § 8-5-11), 20.02.2017 (ordfeil i § 5-3-7 syvende ledd).