Forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)

DatoFOR-2008-12-22-1621
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2017-02-20-204 fra 23.02.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§19, LOV-2009-06-19-97-§30, LOV-2009-06-19-97-§38, FOR-2010-06-11-814, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort23.01.2009   kl. 15.00
Rettet01.04.2014 (152/2009 tabeller)
KorttittelKontrollforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 21, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 30 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11, kap. II nr. 31j, nr. 31o (forordning (EF) nr. 152/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 278/2012, forordning (EU) nr. 51/2013, forordning (EU) nr. 691/2013 og forordning (EU) nr. 709/2014), nr. 47, vedlegg II kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004 som endret ved forordning (EF) nr. 776/2006, forordning (EF) nr. 180/2008, forordning (EF) nr. 301/2008, forordning (EF) nr. 737/2008, forordning (EF) nr. 1029/2008, forordning (EU) nr. 208/2011, forordning (EU) nr. 880/2011, forordning (EU) nr. 563/2012 og forordning (EU) nr. 72/2013), nr. 54zzzzo (forordning (EF) nr. 669/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 212/2010, forordning (EU) nr. 878/2010, forordning (EU) nr. 1099/2010, forordning (EU) nr. 187/2011, forordning (EU) nr. 433/2011, forordning (EU) nr. 799/2011, forordning (EU) nr. 1277/2011 og forordning (EU) nr. 294/2012), vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 150 (forordning (EU) nr. 702/2013), vedlegg I kap. I del 3.2 nr. 41 og nr. 47 (forordning (EU) nr. 415/2013), vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 514/2012, forordning (EU) nr. 889/2012, forordning (EU) nr. 1235/2012, forordning (EU) nr. 91/2013, forordning (EU) nr. 270/2013, forordning (EU) nr. 618/2013, forordning (EU) nr. 925/2013, forordning (EU) nr. 1355/2013, forordning (EU) nr. 323/2014, forordning (EU) nr. 718/2014, forordning (EU) nr. 1021/2014, forordning (EU) nr. 1295/2014, forordning (EU) 2015/525, forordning (EU) 2015/943, forordning (EU) 2015/1012, forordning (EU) 2015/1607, forordning (EU) 2015/2383, forordning (EU) 2016/24, forordning (EU) 2016/166, forordning (EU) 2016/443, forordning (EU) 2016/1024, forordning (EU) 2016/2107 og forordning (EU) 2017/186).
Endringer: Endret ved forskrifter 10 feb 2010 nr. 151, 19 feb 2010 nr. 316, 15 juli 2010 nr. 1133, 6 aug 2010 nr. 1147, 7 okt 2010 nr. 1326, 7 des 2010 nr. 1558, 17 des 2010 nr. 1852, 2 mars 2011 nr. 249, 6 mai 2011 nr. 463, 11 aug 2011 nr. 846, 9 des 2011 nr. 1322, 19 des 2011 nr. 1417, 10 april 2012 nr. 300, 16 mai 2012 nr. 442, 19 juni 2012 nr. 626, 16 juli 2012 nr. 758, 28 sep 2012 nr. 915, 18 des 2012 nr. 1327, 20 des 2012 nr. 1414, 14 feb 2013 nr. 198, 22 mars 2013 nr. 316, 7 mai 2013 nr. 456, 22 mai 2013 nr. 502, 27 juni 2013 nr. 812, 24 juli 2013 nr. 928, 27 sep 2013 nr. 1148, 8 okt 2013 nr. 1231, 14 nov 2013 nr. 1311, 26 nov 2013 nr. 1361, 16 des 2013 nr. 1559, 19 des 2013 nr. 1639, 23 des 2013 nr. 1724, 24 jan 2014 nr. 186, 31 mars 2014 nr. 373, 30 juni 2014 nr. 894, 1 juli 2014 nr. 927, 17 sep 2014 nr. 1294, 29 sep 2014 nr. 1296, 5 des 2014 nr. 1541, 22 des 2014 nr. 1900, 30 mars 2015 nr. 334, 8 april 2015 nr. 417, 19 juni 2015 nr. 714, 29 juni 2015 nr. 803, 29 sep 2015 nr. 1135, 18 des 2015 nr. 1783, 28 des 2015 nr. 1845, 15 jan 2016 nr. 27, 12 feb 2016 nr. 150, 29 mars 2016 nr. 324, 28 juni 2016 nr. 831, 9 des 2016 nr. 1469, 22 des 2016 nr. 1876, 20 feb 2017 nr. 204.
Rettelser: 15.03.2010 (hjemmel), 10.08.2010 (EØS-henv.), 17.08.2010 (669/2009 Vedlegg I), 01.04.2014 (152/2009 tabeller).