Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

DatoFOR-2008-12-22-1624
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2009-06-19-97-§19, LOV-2009-06-19-97-§30, LOV-2009-06-19-97-§38, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort23.01.2009   kl. 15.00
Rettet22.10.2015 (forordning 2074/2005 vedlegg VIb, punkt 3a, underpunkter fjernet)
KorttittelAnimaliehygieneforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 21 og § 23 tredje ledd jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 30 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 6.1 nr. 17 (forordning (EF) nr. 853/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1662/2006, forordning (EF) nr. 1243/2007, forordning (EF) nr. 1020/2008, forordning (EF) nr. 1161/2009, forordning (EU) nr. 558/2010, forordning (EU) nr. 150/2011, forordning (EU) nr. 1276/2011, forordning (EU) nr. 16/2012, forordning (EU) nr. 786/2013, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 218/2014, forordning (EU) nr. 633/2014 og forordning (EU) nr. 1137/2014), nr. 17a (forordning (EU) nr. 427/2012), nr. 19 (forordning (EU) nr. 1079/2013), vedlegg I kap. I del 6.2 nr. 51 (forordning (EF) nr. 1688/2005 endret ved forordning (EU) nr. 1223/2011), nr. 54 (forordning (EF) nr. 2074/2005), vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 134 og del 6.2 nr. 53, vedlegg I kap. II nr. 31k, vedlegg II kap. XII nr. 54zzzk (forordning (EF) nr. 2074/2005 endret ved forordning (EF) nr. 1664/2006, forordning (EF) nr. 1244/2007, forordning (EF) nr. 1022/2008, forordning (EF) nr. 1250/2008, forordning (EU) nr. 15/2011, forordning (EU) nr. 1012/2012, forordning (EU) nr. 218/2014 og forordning (EU) 2015/2295), vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 28/2012 endret ved forordning (EU) nr. 468/2012 og forordning (EU) nr. 556/2013), vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) 2016/759 endret ved forordning (EU) 2016/1793) og vedlegg I kap. I del 6.1 nr. 21 (forordning (EU) 2015/1474).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 316, 26 mars 2010 nr. 463, 6 aug 2010 nr. 1147, 17 des 2010 nr. 1852, 4 juli 2011 nr. 773, 28 juni 2011 nr. 881, 19 des 2011 nr. 1417, 30 mars 2012 nr. 286, 2 mai 2012 nr. 415, 25 mai 2012 nr. 458, 9 okt 2012 nr. 959, 10 des 2012 nr. 1197, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2012 nr. 1369, 10 okt 2013 nr. 1233, 11 okt 2013 nr. 1255, 17 okt 2013 nr. 1256, 19 des 2013 nr. 1639, 16 feb 2014 nr. 139, 18 feb 2014 nr. 192, 19 mai 2014 nr. 654, 1 juli 2014 nr. 927, 18 aug 2014 nr. 1100, 17 sep 2014 nr. 1294, 27 okt 2014 nr. 1342, 24 nov 2014 nr. 1456, 22 des 2014 nr. 1900, 6 feb 2015 nr. 110, 23 mars 2015 nr. 277, 4 mai 2015 nr. 454, 26 juni 2015 nr. 819, 28 des 2015 nr. 1845, 8 feb 2016 nr. 130, 29 mars 2016 nr. 328, 29 april 2016 nr. 441, 4 juli 2016 nr. 894, 28 juli 2016 nr. 948, 13 okt 2016 nr. 1213, 22 des 2016 nr. 1876.
Rettelser: 02.06.2010 (forordning 853/2004), 01.11.2010 (forordning 853/2004 og 2074/2005), 01.07.2011 (forordning 1161/2009, 1162/2009 og 853/2004), 05.04.2013 (forordning 853/2004), 24.09.2013 (forordning 853/2004), 23.10.2013 (forordning 28/2012 lag inn), 22.10.2015 (forordning 2074/2005 vedlegg VIb, punkt 3a, underpunkter fjernet).