Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2008 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

DatoFOR-2009-01-07-3
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1993-04-30-316-§16, LOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5, LOV-1975-06-13-35-§5a, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort13.01.2009   kl. 14.40
KorttittelRentesats for inntektsåret 2008 for petroleum

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 7. januar 2009 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16. 

For inntektsåret 2008 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 4,1 prosent.