Forskrift om unntak fra husleieloven § 3-5

DatoFOR-2009-06-02-628
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-17-§3-5
Kunngjort16.06.2009   kl. 14.50
KorttittelForskrift om unntak fra husleieloven § 3-5

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. juni 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 3-5.

§ 1.Unntak fra husleielovens depositumsbestemmelse

En studentsamskipnad kan avtale med leieren at det deponeres et beløp oppad begrenset til summen av tre måneders leie på en felles depositumskonto med vanlig rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge. Det kan ikke avtales at det i tillegg skal deponeres tre måneders leie på en særskilt konto i leierens navn etter husleieloven § 3-5. En felles depositumskonto skal være atskilt fra leierens og utleierens øvrige midler. For øvrig gjelder husleieloven § 3-5.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2009.