Vedtak om dispensasjon fra kravet om diplomatisk klarering for forskningsfartøyer som er sivile statsfartøyer

DatoFOR-2009-06-05-617
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse05.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-05-02-396-§18, LOV-1914-08-18-3-§1, LOV-2003-06-27-57-§2, LOV-2003-06-27-57-§3
Kunngjort12.06.2009   kl. 14.50
KorttittelVedtak om dispensasjon for forskningsfartøyer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 5. juni 2009 med hjemmel i forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer § 18.

I

Forskningsfartøyer som er sivile statsfartøyer, og som har fått konsesjon fra norsk myndighet til å drive forskningsvirksomhet av ikke-kommersiell karakter innenfor norsk jurisdiksjonsområde, gis dispensasjon fra kravet om diplomatisk klarering i forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer § 3. Diplomatisk klarering anses gitt ved tildeling av konsesjon. Dispensasjon forutsetter at adgang til og opphold i norsk territorialfarvann er beskrevet i konsesjonen.

II

Vedtaket trer i kraft straks.