Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

DatoFOR-2009-06-30-954
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2016-06-29-843 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§9-2, LOV-2007-12-21-119-§9-3, FOR-2005-12-22-1723-§21, FOR-2005-12-22-1723-§22, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort03.07.2009   kl. 13.00
KorttittelForskrift om omregningsfaktorer for råvarer

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2 og § 9-3 og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 21 og § 22.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 nov 2009 nr. 1401, 13 jan 2010 nr. 25, 19 aug 2011 nr. 857, 18 juni 2014 nr. 847, 3 sep 2014 nr. 1144, 22 sep 2014 nr. 1223, 29 juni 2016 nr. 843.

§ 1.Definisjoner
1)Omregningsfaktor: Omregningsfaktoren er den verdi varen har som energi-/proteinråvare i produksjon av kraftfôr eller matmel. Omregningsfaktoren fastsettes som en indeks i forhold til en definert målprisvare.
2)Referansepris: Referanseprisen for matkorn og karbohydratråvarer til kraftfôr fremkommer som produktet av varens omregningsfaktor og målprisvarens beregnede engrospris. Tollsatsen for den enkelte vare fastsettes som differansen mellom referansepris og verdensmarkedspris.
3)Matkorn: Korn som anvendes til humankonsum.
4)Karbohydratråvarer: Råvarer som anvendes i kraftfôr og som inneholder mindre enn 25 prosent protein, med unntak for fett og oljefrø.
5)Oljefrø: Hele frø som anvendes i kraftfôr og som inneholder 20 prosent eller mer vegetabilsk olje.
6)Fett: Triglyserider bestående av glyserol og fettsyrer, bundet eller frie, og såper produsert derav.
7)Proteinråvarer: Råvarer som anvendes i kraftfôr og som inneholder 25 prosent eller mer protein, unntatt fett og oljefrø.
§ 2.Omregningsfaktorer for varer omfattet av kvote for karbohydratråvarer til kraftfôr

Omregningsfaktoren er satt i forhold til den fôrverdien varen har som kraftfôrråvare sammenlignet med bygg

KarbohydratråvareOmregningsfaktor
Fôrhvete108,0
Fôrrug98,6
Mais107,1
Durra103,2
Maisgrits110,0
Lusernemel73,6
Glyserol92,3
Rørmelasse65,0
Kli eller lignende av mais110,0
Hvetekli95,0
Roesnitter80,4
Ertestivelse108,9
Erteskall83,7
Erteavsikt114,7
Erter123,5
0Endret ved forskrifter 25 nov 2009 nr. 1401, 19 aug 2011 nr. 857, 29 juni 2016 nr. 843 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Omregningsfaktorer for varer omfattet av kvote for matkorn

Omregningsfaktoren er satt i forhold til den verdien varen har som matkorn sammenlignet med mathvete.

MatkornOmregningsfaktor
Durumhvete100
§ 4.Omregningsfaktorer for oljefrø

Omregningsfaktoren er satt i forhold til den verdien varen har som kraftfôrråvare sammenlignet med rapsfrø.

OljefrøOmregningsfaktor
Soyabønner115
§ 5.Omregningsfaktorer for fett til kraftfôr

Omregningsfaktoren er satt i forhold til den fôrverdi varen har som kraftfôrråvare sammenlignet med bygg.

FettråvareOmregningsfaktor
Rapsolje275
Animalske og vegetabilske fettstoffer275
Fettprodukter (kapittel 23 i tolltariffen)275
Stearinsyre250
Andre fettsyrer110,0
0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 843 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Fastsettelse av referansepris for proteinråvarer

Soyamel med 46 prosent protein er basis referansevare for proteinkraftfôr. Grunnlaget for beregning av referanseprisen for soyamel fremgår av jordbruksavtalen. Modellen for fastsetting av referansepriser for proteinråvarer utarbeides av Landbruksdirektoratet og skal gi en referansepris i samsvar med den verdi varen har som energi- og proteinråvare i kraftfôr til husdyr.

Det fastsettes referansepriser for følgende proteinråvarer:

ProteinråvareProteininnhold
Erteprotein50
Fiskemel71
Hvetegluten78
Lupiner38
Maisglutenmel60
Potetprotein75
Rapsmel, ekstrahert35
Solsikkemel36
Åkerbønner28
0Endret ved forskrifter 25 nov 2009 nr. 1401, 18 juni 2014 nr. 847 (i kraft 1 juli 2014).
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2009.