Anerkjennelse av Norges Røde Kors' rett til til bruk av navn og emblem som Norges nasjonale forening i samsvar med Genève-konvensjonene

DatoFOR-2009-08-21-1148
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse21.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort08.09.2009   kl. 14.35
KorttittelAnerkjennelse av Norges Røde Kors' rett

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. august 2009. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Norges Røde Kors' rett til bruk av navn og emblem som Norges nasjonale forening i samsvar med Genève-konvensjonene av 1949 og tilleggsprotokollene av 1977 og 2005 og med funksjoner som støtteaktør for norske myndigheter på det humanitære området i henhold til første Genève-konvensjon artikkel 44, paragraf 2, anerkjennes.