Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

DatoFOR-2009-10-15-1286
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2016-04-22-417 fra 09.05.2017, FOR-2017-03-08-353 fra 28.03.2017
EndrerFOR-1990-12-21-1028, FOR-2005-02-24-165, FOR-2005-04-28-398, FOR-2006-08-15-979, FOR-2007-08-30-1017
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-05-15-35-§5, LOV-2008-05-15-35-§6, LOV-2008-05-15-35-§7, LOV-2008-05-15-35-§8, LOV-2008-05-15-35-§9, LOV-2008-05-15-35-§10, LOV-2008-05-15-35-§11, LOV-2008-05-15-35-§12, LOV-2008-05-15-35-§13, LOV-2008-05-15-35-§14, LOV-2008-05-15-35-§15, LOV-2008-05-15-35-§16, LOV-2008-05-15-35-§17, LOV-2008-05-15-35-§18, LOV-2008-05-15-35-§19, LOV-2008-05-15-35-§20, LOV-2008-05-15-35-§21, LOV-2008-05-15-35-§22, LOV-2008-05-15-35-§23, LOV-2008-05-15-35-§24, LOV-2008-05-15-35-§25, LOV-2008-05-15-35-§26, LOV-2008-05-15-35-§27a, LOV-2008-05-15-35-§28, LOV-2008-05-15-35-§32, LOV-2008-05-15-35-§34, LOV-2008-05-15-35-§35, LOV-2008-05-15-35-§38, LOV-2008-05-15-35-§40, LOV-2008-05-15-35-§40a, LOV-2008-05-15-35-§41, LOV-2008-05-15-35-§45, LOV-2008-05-15-35-§47, LOV-2008-05-15-35-§48, LOV-2008-05-15-35-§49, LOV-2008-05-15-35-§50, LOV-2008-05-15-35-§52, LOV-2008-05-15-35-§56, LOV-2008-05-15-35-§58, LOV-2008-05-15-35-§60, LOV-2008-05-15-35-§61, LOV-2008-05-15-35-§62, LOV-2008-05-15-35-§64, LOV-2008-05-15-35-§64a, LOV-2008-05-15-35-§65, LOV-2008-05-15-35-§70, LOV-2008-05-15-35-§71, LOV-2008-05-15-35-§74, LOV-2008-05-15-35-§75, LOV-2008-05-15-35-§77, LOV-2008-05-15-35-§78, LOV-2008-05-15-35-§81, LOV-2008-05-15-35-§83, LOV-2008-05-15-35-§84, LOV-2008-05-15-35-§85, LOV-2008-05-15-35-§86, LOV-2008-05-15-35-§89, LOV-2008-05-15-35-§90, LOV-2008-05-15-35-§92, LOV-2008-05-15-35-§93, LOV-2008-05-15-35-§94, LOV-2008-05-15-35-§95, LOV-2008-05-15-35-§98, LOV-2008-05-15-35-§98d, LOV-2008-05-15-35-§98f, LOV-2008-05-15-35-§100, LOV-2008-05-15-35-§100a, LOV-2008-05-15-35-§101, LOV-2008-05-15-35-§102f, LOV-2008-05-15-35-§105, LOV-2008-05-15-35-§106, LOV-2008-05-15-35-§107, LOV-2008-05-15-35-§108, LOV-2008-05-15-35-§109, LOV-2008-05-15-35-§110, LOV-2008-05-15-35-§111, LOV-2008-05-15-35-§112, LOV-2008-05-15-35-§113, LOV-2008-05-15-35-§114, LOV-2008-05-15-35-§115, LOV-2008-05-15-35-§116, LOV-2008-05-15-35-§117, LOV-2008-05-15-35-§118, LOV-2008-05-15-35-§119, LOV-2008-05-15-35-§120, LOV-2008-05-15-35-§121, LOV-2008-05-15-35-§122, LOV-2008-05-15-35-§124, LOV-2008-05-15-35-§125, LOV-2008-05-15-35-§126, LOV-2008-05-15-35-§127, LOV-2008-05-15-35-§128a, LOV-2008-05-15-35-§129, LOV-2008-05-15-35-§133, LOV-2008-05-15-35-§134, LOV-2008-05-15-35-§136, LOV-2008-05-15-35-§139, FOR-2009-10-09-1260, FOR-2009-12-16-1586, FOR-2009-12-18-1582, LOV-1997-06-19-82-§1, LOV-2003-06-27-57-§4
Kunngjort23.10.2009   kl. 14.20
Rettet22.06.2016 (Fotnoter ang. § 6-19 fjernet)
KorttittelUtlendingsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet) 15. oktober 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27a, § 28, § 32, § 34, § 35, § 38, § 40, § 40a, § 41, § 45, § 47, § 48, § 49, § 50, § 52, § 56, § 58, § 60, § 61, § 62, § 64, § 64a, § 65, § 70, § 71, § 74, § 75, § 77, § 78, § 81, § 83, § 84, § 85, § 86, § 89, § 90, § 92, § 93, § 94, § 95, § 98, § 98d, § 98f, § 100, § 100a, § 101, § 102f, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128a, § 129, § 133, § 134, § 136, § 139, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 16. desember 2009 nr. 1586, vedtak 18. desember 2009 nr. 1582. Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 4. Lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) § 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg V nr. 1 (direktiv 2004/38/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2009 nr. 1484, 17 des 2009 2009 nr. 1655, 18 des 2009 nr. 1666, 14 des 2009 nr. 1747, 25 jan 2010 nr. 53, 2 feb 2010 nr. 97, 18 feb 2010 nr. 188, 23 mars 2010 nr. 441, 12 mars 2010 nr. 388, 6 april 2010 nr. 493, 19 mai 2010 nr. 711, 1 juni 2010 nr. 735, 14 juni 2010 nr. 819, 23 aug 2010 nr. 1204, 5 okt 2010 nr. 1323, 7 okt 2010 nr. 1328, 9 nov 2010 nr. 1448 jf. 25 nov 2010 nr. 1474, 9 des 2010 nr. 1644, 20 des 2010 nr. 1719, 12 jan 2011 nr. 21, 9 des 2010 nr. 1643, 25 jan 2011 nr. 87, 11 feb 2011 nr. 149, 15 feb 2011 nr. 151, 31 mars 2011 nr. 341, 6 april 2011 nr. 363, 8 april 2010 nr. 496 som endret ved 30 mars 2011 nr. 340, 13 mai 2011 nr. 528, 19 mai 2011 nr. 583, 16 mai 2011 nr. 514 som endret ved 20 juni 2011 nr. 603, 20 juni 2011 nr. 672, 26 juni 2011 nr. 685, 10 aug 2011 nr. 816, 19 aug 2011 nr. 858, 5 juli 2011 nr. 743, 15 sep 2011 nr. 974, 11 sep 2011 nr. 924, 10 okt 2011 nr. 1198, 25 nov 2011 nr. 1340, 15 des 2011 nr. 1365 (som endret ved forskrift 23 des 2011 nr. 1368), 16 des 2011 nr. 1399, 21 des 2011 nr. 1445, 22 feb 2012 nr. 184, 19 des 2011 nr. 1538, 14 mars 2012 nr. 223, 1 feb 2012 nr. 256, 1 april 2012 nr. 303, 11 mai 2012 nr. 418, 15 mai 2012 nr. 432, 11 mai 2012 nr. 418, 29 mai 2012 nr. 467, 7 juni 2012 nr. 494, 8 juni 2012 nr. 503, 19 juni 2012 nr. 599, 22 juni 2012 nr. 636, 22 juni 2012 nr. 637, 11 juli 2012 nr. 742, 5 juli 2012 nr. 738, 8 aug 2012 nr. 798, 31 aug 2012 nr. 848, 7 nov 2012 nr. 1042, 12 nov 2012 nr. 1049, 20 nov 2012 nr. 1085, 20 des 2012 nr. 1358, 20 des 2012 nr. 1392, 4 jan 2013 nr. 11, 20 des 2012 nr. 1415, 8 feb 2013 nr. 177, 19 feb 2013 nr. 212, 4 mars 2013 nr. 275, 4 jan 2013 nr. 11, 19 mars 2013 nr. 322, 2 april 2013 nr. 404, 15 mai 2013 nr. 500, 15 mai 2013 nr. 501, 3 juni 2013 nr. 577, 5 juni 2013 nr. 582, 26 juni 2013 nr. 793, 3 juli 2013 nr. 858, 8 juni 2013 nr. 888, 31 juli 2013 nr. 952, 15 aug 2013 nr. 980, 24 sep 2013 nr. 1130, 8 okt 2013 nr. 1205, 19 nov 2013 nr. 1329, 4 des 2013 nr. 1407, 16 des 2013 nr. 1526, 16 des 2013 nr. 1560, 17 des 2013 nr. 1568, 18 des 2013 nr. 1600, 20 des 2013 nr. 1683, 18 mars 2014 nr. 296, 20 mars 2014 nr. 327, 21 mars 2014 nr. 328, 27 mars 2014 nr. 366, 3 april 2014 nr. 521, 9 mai 2014 nr. 621, 16 mai 2014 nr. 645, 6 juni 2014 nr. 707, 25 juni 2014 nr. 874, 4 juli 2014 nr. 950, 14 juli 2014 nr. 976, 23 okt 2014 nr. 1372, 30 okt 2014 nr. 1374, 18 nov 2014 nr. 1427, 8 des 2014 nr. 1519, 4 des 2014 nr. 1698, 17 des 2014 nr. 1771, 19 des 2014 nr. 1889, 19 des 2014 nr. 1914, 17 des 2014 nr. 1909, 4 feb 2015 nr. 84, 10 feb 2015 nr. 179, 10 mars 2015 nr. 225, 7 april 2015 nr. 364, 12 feb 2015 nr. 223, 7 april 2015 nr. 380, 6 mai 2015 nr. 456, 2 juni 2015 nr. 603, 2 juni 2015 nr. 604, 8 juni 2015 nr. 624, 13 mai 2015 nr. 704, 19 juni 2015 nr. 715, 30 juni 2015 nr. 813, 27 juli 2015 nr. 917, 14 sep 2015 nr. 1047, 14 okt 2015 nr. 1197, 24 nov 2015 nr. 1355, 30 nov 2015 nr. 1366, 2 des 2015 nr. 1379, 7 des 2015 nr. 1402, 30 nov 2015 nr. 1405, 7 des 2015 nr. 1413, 23 des 2015 nr. 1862, 7 jan 2016 nr. 18, 29 feb 2016 nr. 189, 10 mars 2016 nr. 224, 11 mars 2016 nr. 236, 7 mars 2016 nr. 233, 15 april 2016 nr. 385, 14 mars 2016 nr. 256, 22 april 2016 nr. 417, 10 mai 2016 nr. 486, 31 mars 2016 nr. 335, 9 juni 2016 nr. 610, 26 mai 2016 nr. 526, 23 juni 2016 nr. 780, 27 juni 2016 nr. 825, 29 april 2016 nr. 440, 17 juni 2016 nr. 712, 24 juni 2016 nr. 792, 24 juni 2016 nr. 793, 1 juli 2016 nr. 870, 11 aug 2016 nr. 964, 23 aug 2016 nr. 987, 26 aug 2016 nr. 1007, 31 aug 2016 nr. 1021, 5 aug 2016 nr. 955, 20 sep 2016 nr. 1076, 5 okt 2016 nr. 1170, 26 okt 2016 nr. 1254, 1 sep 2016 nr. 1647, 16 des 2016 nr. 1602, 16 des 2016 nr. 1661, 19 des 2016 nr. 1717, 18 jan 2017 nr. 42, 16 feb 2017 nr. 190, 28 feb 2017 nr. 240, 8 mars 2017 nr. 353, 22 april 2016 nr. 417 som endret ved forskrift 5 april 2017 nr. 448.
Rettelser: 29.04.2010 (32009r0810), 04.06.2010 (§§ 1-3, 3-13, 10-1, 10-3 og 10-4), 01.07.2010 (§ 6-2 femte ledd), 21.12.2010 (hjemmel), 05.01.2011 (32009r0810), 01.03.2013 (vedlegg 9, pdf), 01.07.2013 (§ 6-12 annet ledd), 28.05.2014 (forordninger tilføyd nederst), 17.06.2016 (pdf-versjoner av forordninger), 22.06.2016 (fotnoter ang. § 6-19 fjernet).

Kapitteloversikt: