Forskrift om farleder

DatoFOR-2009-11-30-1477
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2009-12-17-1656 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§9, LOV-2009-04-17-19-§16
Kunngjort11.12.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om farleder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 30. november 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 9 og § 16.
Endringer: Endret ved forskrift 17 des 2009 nr. 1656.

§ 1.(formål)

Formålet med forskriften er å fastsette de geografiske grensene for hovedled og biled, og slik fastsette grensene for de områdene hvor departementet har forvaltningsansvar og myndighet etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 7 annet ledd.

§ 2.(fastsettelse av hovedleder og bileder)

I Kystverkets digitale kart «Kystinfo» («kartet»), som er en del av forskriften, er det fastsatt hvilke farleder som er hovedleder og bileder. Kartet angir

a)hovedledenes og biledenes arealmessige utstrekning, herunder grensene for havneområdene i havnene som er angitt som vedlegg 1 til forskriften.
b)hovedledenes og biledenes ledstreker med angivelse av lednummer

Alle koordinater er oppgitt i koordinatsystemet WGS84/EUREF89.

Med havneområde i denne forskriften menes område som i kartet er angitt som havneområde. Hovedleder og bileder opphører ved inngangen til et havneområde. For havner som angitt i vedlegg 1 til forskriften, opphører hovedleder og bileder i stedet ved kai.

§ 3.(forvaltningsansvar og myndighet for hovedleder og bileder)

Forvaltningsansvaret og myndigheten for hovedleder og bileder tilligger departementet, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 7 annet ledd, med de unntak som følger av annet ledd.

Innenfor et havneområde omfatter departementets forvaltningsansvar og myndighet for hovedleder og bileder bare etablering og utbedring av vedkommende farled i den utstrekning departementet finner at dette er nødvendig. For øvrig har kommunen forvaltningsansvar og myndighet, herunder oppsyn og vedlikehold, for hovedleder og bileder i et havneområde.

§ 4.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Vedlegg 1

Nr.KommuneHavnTerminal
1FredrikstadBorg havnØraterminalen
2MossMoss havnMoss havneterminal
3OsloOslo havnSydhavna, Hjortnesterminalen, Vippetangen
4DrammenDrammen havnHolmen
5TønsbergSlagen
6LarvikLarvik havnRevet
7PorsgrunnGrenland havnBrevikterminalen
8KristiansandKristiansand havnKongsgård, Vestre havn
9EgersundEgersund havnKaupanes
10SolaStavanger havnRisavika
11HaugesundKarmsund havnHusøy
12TysværKårstø
13BergenBergen havnDokken/Nøstet
14ØygardenSture
15Lindås og AustrheimMongstad
16FloraFlora havnFlora havneterminal
17VågsøyNordfjord havnTrollebøterminalen
18ÅlesundÅlesund havnFlatholmen
19AukraNyhamna
20KristiansundKristiansund og Nordmøre havnDevoldholmen
21AureTjeldbergodden
22TrondheimTrondheimsfjorden interkommunale havnBrattøra
23Mo i RanaMo i Rana havnToraneset
24BodøBodø havnBodøterminalen
25NarvikNarvik havnFagernesterminalen
26HarstadHarstad havnStagnesterminalen
27TromsøTromsø havnBreivika
28AltaAlta havnElvebakken Terminalkaia
29HammerfestHammerfest havnPolarbase
30HammerfestMelkøya
31NordkappHonningsvåg havnHonningsvåg havn
32Sør-VarangerKirkenes havnPassasjerterminalen
0Endret ved forskrift 17 des 2009 nr. 1656 (i kraft 1 jan 2010).