Forskrift om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet

DatoFOR-2009-12-17-1758
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak, FOR-2009-09-07-1168-§1-17
Kunngjort07.01.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om profilering av AV-produksjoner

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 17. desember 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gir nærmere regler om krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17 bokstav e.
(2) Forskriften skal bidra til å profilere norske audiovisuelle produksjoner på ledende internasjonale festivaler og markeder, og legge til rette for markedsføring og salg av slike produksjoner i utlandet.
§ 2.Krav til materiale for profilering av audiovisuelle produksjoner i utlandet
(1) Når en audiovisuell produksjon har mottatt tilskudd fra Norsk filminstitutt og Norsk filminstitutt med produksjonsforetakets samtykke ønsker å profilere produksjonen i utlandet, kan Norsk filminstitutt kreve at produksjonsforetaket fremlegger nærmere spesifisert materiale, som
a)norske plakater
b)engelske plakater
c)digitale stillbilder av regissør
d)digitalt materiale til plakat og reklamemateriell etter nærmere spesifikasjoner
e)komplett stabsliste
f)komplette tekniske opplysninger
g)norsk dialogliste
h)kort handlingsbeskrivelse
i)regissørbiografi
j)kort reginotat
k)manuskriptforfatters biografi
l)digital masterkopi av produksjonen og av engelsktekstet teaser og trailer
m)CD-er eller andre digitale versjoner av produksjonens musikk
n)engelsk dialogliste med tidskode
o)DVD-er med norsk og engelsk tekst
p)35 mm engelsktekstet eller dubbet kopi av produksjonen
q)bekreftelse fra produsentene som gir Norsk filminstitutt tillatelse til å kopiere egne DVD-er til festivalbruk.
(2) Materialet skal brukes til profilering av produksjonen i utlandet og til deponering i Norsk filminstitutt sitt arkiv. Alt materiale skal være ubrukt.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.