Forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav

DatoFOR-2009-12-18-1690
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§22-13
Kunngjort29.12.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om utlevering av frikort og refusjon mv

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 22-13 første ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer automatisk utlevering av frikort til personer som har nådd egenandelstak 1 og refusjon av betalte egenandeler, uten at rettighetshaver har satt fram krav, jf. folketrygdloven § 22-13 første ledd og egenandelsregisterforskriften.

Forskriften gjelder utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler basert på opplysninger meldt inn fra behandlere og tjenesteytere.

§ 2.Utlevering av frikort - egenandelstak 1

Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, kan fatte vedtak om utstedelse av frikort til personer som har nådd egenandelstak 1, som fastsettes av Stortinget. Vedtak kan fattes, og frikort kan utstedes automatisk, uten at rettighetshaver har satt fram krav om det.

§ 3.Refusjon av betalte egenandeler ut over egenandelstak 1

Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, kan fatte vedtak om å refundere betalte egenandeler utover egenandelstaket. Vedtak kan fattes, og aktuelt beløp kan refunderes, uten at rettighetshaver har satt fram krav om det.

§ 4.Refusjon av betalte egenandeler for personer med fritak fra å betale egenandeler

Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, kan fatte vedtak om å refundere betalte egenandeler for personer med fritak fra å betale egenandeler. Vedtak kan fattes, og aktuelt beløp kan refunderes, uten at rettighetshaver har satt fram krav om det.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.