Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff)

DatoFOR-2009-12-21-1738
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2016-12-20-1772 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2004-01-13-252
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§4, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§10, LOV-2007-02-16-9-§48, FOR-2007-02-16-171, LOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1998-06-26-47-§21, LOV-1998-06-26-47-§26a, FOR-1998-11-27-1095, LOV-1994-06-24-39-§198, FOR-2013-12-09-1552, FOR-1996-02-02-115
Kunngjort05.01.2010   kl. 16.15
KorttittelSjøfartsdirektoratets gebyrtariff

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 4, § 6, § 10 og § 48, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20, § 21 og § 26a, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 og lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 198, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 607 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56b (direktiv 95/21/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681, 1 jan 2014 nr. 238, 19 des 2014 nr. 1880, 7 april 2015 nr. 345, 15 des 2015 nr. 1674, 20 des 2016 nr. 1772.

§ 1.Virkeområde

Gebyr- og timesatser i denne forskriften gjelder for førstegangsgebyr, årsgebyr og andre gebyr som skal betales til statskassen i henhold til forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til Statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) mv. Definisjonene i nevnte forskrift får tilsvarende anvendelse.

§ 2.Fravik
1.Dersom gebyr i henhold til denne forskriften, jf. forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til Statskassen for besiktelser, sertifikater mv., i spesielle tilfeller finnes urimelige, kan Sjøfartsdirektoratet fastsette gebyret i det enkelte tilfelle.
2.For oljetankskip med segregerte ballasttanker må eier selv søke om reduksjon av gebyret.
§ 3.Førstegangsgebyr for skip registrert i NOR og sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige 

1. Førstegangsgebyr for passasjerskip

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Under 10 meter største lengde,9 76813 14515 7704 874
Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter31 87342 89351 46015 926
25 BT50 BT86 194116 003139 21943 095
50 ″100 ″111 242149 780179 73255 622
100 ″150 ″135 312182 175218 63767 675
150 ″200 ″176 272237 316284 76888 136
200 ″300 ″205 028276 059331 263102 533
300 ″400 ″242 133325 952391 166121 067
400 ″500 ″266 883359 302431 149133 441
500 ″800 ″357 419481 143577 348178 710
800 ″1 000 ″448 048603 190723 833224 033
1 000 ″1 500 ″604 653814 014976 816302 326
1 500 ″2 000 ″703 312946 8241 136 180351 656
2 000 ″3 000 ″917 5591 235 2741 482 317458 799
3 000 ″4 000 ″1 131 0501 522 6671 827 191565 526
4 000 ″5 000 ″1 205 4511 622 8191 947 427602 744
5 000 ″6 000 ″1 389 6201 870 7762 244 912694 810
6 000 ″8 000 ″1 448 4531 949 9702 339 957724 207
8 000 ″10 000 ″1 640 7292 208 8352 650 606820 374
10 000 ″13 000 ″1 762 1152 372 2692 846 718881 077
13 000 ″15 000 ″1 950 4232 625 7623 150 918975 221
15 000 ″17 000 ″2 075 8912 794 6893 353 6021 037 946
17 000 ″20 000 ″2 123 0112 858 0933 429 7231 061 505
20 000 ″23 000 ″2 436 7673 280 4733 936 5871 218 393
23 000 ″30 000 ″2 467 9793 322 5113 987 0291 233 998
30 000 ″50 000 ″2 688 6493 619 6094 343 5441 344 354
50 000 ″ og over2 987 4804 021 8854 826 2751 493 740
 

2. Førstegangsgebyr for klassifiserte lasteskip, unntatt beredskapsfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Fra og med50 BT, men under100 BT42 54757 25868 71521 255
100 ″300 ″62 40384 037100 82431 211
300 ″500 ″92 954125 140150 16746 477
500 ″1 000 ″152 996205 981247 18576 517
1 000 ″1 600 ″257 739346 970416 398128 870
1 600 ″2 000 ″296 016386 852478 214148 009
2 000 ″4 000 ″345 685465 375558 445172 853
4 000 ″10 000 ″489 839659 431791 325244 929
10 000 ″20 000 ″683 569920 2291 104 275341 775
20 000 ″30 000 ″919 0141 237 2271 484 657459 687
30 000 ″50 000 ″1 075 8261 448 3351 738 007537 922
50 000 ″70 000 ″1 350 3611 817 9342 181 488675 200
70 000 ″90 000 ″1 624 9142 187 5512 604 701812 457
90 000 ″100 000 ″1 910 2192 571 6163 085 947955 100
100 000 ″120 000 ″2 067 0502 782 7663 339 3181 033 525
120 000 ″160 000 ″2 263 0083 046 0453 655 8891 131 314
160 000 ″200 000 ″2 576 9913 469 2804 163 1191 288 486
200 000 ″240 000 ″2 890 6733 891 5774 669 8811 445 336
240 000 ″ og over3 204 3354 313 8565 176 6221 602 187
 

3. Førstegangsgebyr for uklassifiserte lasteskip, unntatt beredskapsfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Uklasset lasteskip med lengde (L) < 24m257 155321 443385 732128 577
Uklasset lasteskip < 500 BT, og over 24m lengde (L)578 682723 352868 022289 341
Uklasset lasteskip >= 500 BT og lengde (L) < 80m811 4881 014 3601 217 232405 744
Uklasset lasteskip >= 500 BT og lengde (L) >= 80m908 8801 136 1001 363 320454 440
Uklasset olje-, gass-, og kjemikalietankskip >= 150 BT857 5161 071 8951 286 274428 758
 

4. Førstegangsgebyr beredskapsfartøy

Førstegangsgebyr som for lasteskip, med et tillegg på kr 22 690. 

5. Førstegangsgebyr for klassifiserte fiske- og fangstfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over
Fra og med25 BT men under50 BT31 04241 79450 15815 530
50 ″100 ″43 92659 15070 97321 972
100 ″200 ″64 18086 397103 69232 080
200 ″300 ″90 649122 047146 44445 325
300 ″500 ″94 749127 561153 07647 384
500 ″1 000 ″154 696208 260249 89177 330
1 000 ″1 500 ″193 257260 188312 21696 638
1 500 ″ og over231 572311 748374 094115 795
 

6. Førstegangsgebyr for uklassifiserte fiske- og fangstfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over
Fra og med25 BT men under50 BT31 04241 79450 15815 530
50 ″100 ″131 457176 945212 35065 729
100 ″200 ″159 325214 485257 42179 672
200 ″300 ″206 009277 360332 829103 024
300 ″500 ″237 769320 091384 125118 894
500 ″1 000 ″319 273429 806515 776159 627
1 000 ″ og over387 742522 043626 427193 880
 

7. Førstegangsgebyr for ikke sertifikatpliktige skip og lektere, samt sertifikatpliktige skip som har seilt uten målebrev/identitetsbevis

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i/importert fra Europa
Kr
Bygget i/importert utenfor Europa
Kr
Under 10 meter største lengde1 4541 9532 340
Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter2 5883 5004 191
Fra og med25 BT men under50 BT8 31311 19213 410
50 ″200 ″9 33412 57515 098
200 ″500 ″12 41316 72620 063
500 ″1 000 ″24 76933 37140 044
1 000 ″1 500 ″39 80753 59664 319
1 500 ″2 000 ″54 92173 94488 737
2 000 ″ og over76 536103 020127 901
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Førstegangsgebyr for skip registrert i NIS
1.Passasjerskip

Passasjerskip som er delegert i henhold til klasseavtalen betaler førstegangsgebyr som lasteskip over 500BT som fastsatt i denne paragraf nr. 3. Alle andre passasjerskip skal betale følgende gebyr:

Grunnbeløp kr 5 000,- pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn.

Utregnet beløp multipliseres med en faktor 1,5000. I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 1.

2.Lasteskip, under 500 BT, samt beredskapsfartøy og forsyningsskip uansett tonnasje

Som førstegangsgebyr skal betales kr 5 000,- pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn.

Utregnet beløp skal multipliseres med en faktor på 1,5000.

I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 2 eller 3 og eventuelt nr. 4.

3.Lasteskip på 500 BT og derover, unntatt beredskapsfartøy og forsyningsskip

Grunnbeløp kr 12 000,-, pluss følgende tonnasjetillegg:

for de første 5 000 nettotonn betales kr 5,- pr. nettotonn

for de neste 5 000 nettotonn betales kr 4,- pr. nettotonn

for de neste 20 000 nettotonn betales kr 3,- pr. nettotonn

for de neste 40 000 nettotonn betales kr 2,- pr. nettotonn.

For skip som er større enn 70 000 nettotonn betales ytterligere kr 1,- pr. nettotonn utover 70 000 nettotonn.

Utregnet beløp skal multipliseres med en faktor på 1,5000.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 7 april 2015 nr. 345, 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Årsgebyr for skip

Årsgebyret gjelder for skip registrert i NOR og skip registrert i NIS. Dette omfatter lasteskip, passasjerskip, fiskefartøyer, lektere.

Grunngebyr betales for alle sertifikatpliktige skip og for alle andre skip som har fått utstedt noe påbudt godkjenningsdokument med hjemmel i direktoratets lovgrunnlag eller regelverk. Tilsynsgebyr betales for skip som er underlagt regelmessig kontroll under direktoratets myndighet, hvor denne utføres av direktoratet og ikke av klasseselskap eller annen godkjent organisasjon.

For skip registrert i NIS betales i tillegg et årsgebyr for å opprettholde registreringen.

GrunngebyrTilsynsgebyr
Under 10 m2 0001 000
Fra og med 10 m, men under 15 m3 0003 000
Fra og med 15 m, men under 100 BT5 0005 000
Fra og med 100 BT, men under 500 BT10 00010 000
Fra og med 500 BT for de første 30 000 NT for de neste 40 000 NT for tonnasje over 70 000 NT15 000 + 2,00 pr. NT 20 000 + 1,50 pr. NT 20 000 + 1,00 pr. NT20 000 + 3,00 pr. NT 20 000 + 2,50 pr. NT 20 000 + 2,00 pr. NT

Tilsynsgebyret for passasjerskip multipliseres med en faktor på 3,60.

Summen av grunngebyr og alt tilsynsgebyr multipliseres med en faktor på 1,7172.

Årsgebyr for skip for å opprettholde registrering i Norsk Internasjonalt SkipsregisterNOK 9 311
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6. Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS1 samt ikke sertifikatpliktige skip 

1. Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning

BTFørstegangsbehandling
Kr
Senere søknader
Kr
Under 1001 568794
Fra og med 100 men under 5003 1171 568
Fra og med 500 men under 2 0006 3103 156
Fra og med 2 000 og over12 6776 329
 

2. Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr

2.1.Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) kr 1 737,-.
2.2.Passasjersertifikat for elvefart kr 1 284,-.
2.3.Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 kr 2 668,-.
2.4.Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 2 668,-.
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
1Med unntak av § 6 nr. 2.3 og 2.4 gjelder § 6 ikke for lasteskip i NIS på 500 BT og derover som ikke er beredskapsfartøy eller forsyningsskip, jf. forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til Statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. § 19 nr. 4.
§ 7.Førstegangsgebyr og årsgebyr for flyttbare innretninger og undervannsfartøy 

1. Førstegangsgebyr

Flyttbare innretningerUndervannsfartøy
Bygget i Norge
Kr
Bygget i utlandet
Kr
Bygget i Norge
Kr
Bygget i utlandet
Kr
1 951 7082 538 997702 576913 346
 

2. Årsgebyr

Flyttbare innretninger
Kr
Undervannsfartøy
Kr
827 648143 096
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Gebyr for måling/kjenningsmåling mv.
1.For førstegangsmåling av flyttbare innretninger, skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og utenlandske skip betales:
BTKr
Under100 BT1 738
Fra og med100 BT men under300 BT4 364
300 ″500 ″9 635
500 ″1 000 ″15 077
1 000 ″1 600 ″27 413
1 600 ″2 000 ″39 770
2 000 ″3 000 ″57 643
3 000 ″4 000 ″81 429
4 000 ″6 000 ″105 574
6 000 ″8 000 ″154 772
8 000 ″10 000 ″191 368
10 000 ″20 000 ″239 374
20 000 ″50 000 ″378 276
50 000 ″80 000 ″572 969
80 000 ″100 000 ″755 174
100 000 ″ og over846 239
2.For måling1 av norske skip og flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
BTKrLekter
Kr
Under100 BT435435
Fra og med100 BT men under300 BT1 0771 077
300 ″500 ″2 3992 399
500 ″1 000 ″3 7793 779
1 000 ″1 600 ″6 8586 858
1 600 ″2 000 ″9 9379 937
2 000 ″3 000 ″14 41514 415
3 000 ″4 000 ″20 34814 415
4 000 ″6 000 ″26 24314 415
6 000 ″8 000 ″38 69314 415
8 000 ″10 000 ″47 83714 415
10 000 ″20 000 ″59 85314 415
20 000 ″50 000 ″94 57814 415
50 000 ″80 000 ″143 24714 415
80 000 ″100 000 ″188 79914 415
100 000 ″ og over211 56414 415
3.For utstedelse av målebrev2 for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
BTInternasjonalt
målebrev
Panamakanal
målebrev
Kr
Suezkanal
målebrev
Kr
Under25 BT8311 0771 077
Fra og med25 BT men under100 BT1 5113 0043 004
100 ″200 ″2 9855 1015 101
200 ″500 ″4 5536 8586 858
500 ″1 600 ″7 67110 48610 486
1 600 ″3 000 ″10 58114 32114 321
3 000 ″4 000 ″13 62118 02418 024
4 000 ″8 000 ″15 03919 87619 876
8 000 ″10 000 ″19 57325 41125 411
10 000 ″ og over21 10327 24427 244
1Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
2Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
4.For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:

For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: kr 1 284,-.

For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: kr 2 284,-.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid

For gebyr som skal beregnes etter anvendt tid skal følgende timesatser gjelde:

For besiktelser mv. utført i Norge kr 1 284,-.

For besiktelser mv. utført i utlandet kr 2 284,-.

For overtid i Norge og utlandet kr 1 075,-.

Gebyret skal oppkreves i tillegg til ovennevnte satser.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar 2004 nr. 252 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.