Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff)

DatoFOR-2009-12-21-1738
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-12-15-1674 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2004-01-13-252
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§4, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§10, LOV-2007-02-16-9-§48, FOR-2007-02-16-171, LOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1998-06-26-47-§21, LOV-1998-06-26-47-§26a, FOR-1998-11-27-1095, LOV-1994-06-24-39-§198, FOR-2013-12-09-1552, FOR-1996-02-02-115
Kunngjort05.01.2010   kl. 16.15
KorttittelSjøfartsdirektoratets gebyrtariff

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 4, § 6, § 10 og § 48, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20, § 21 og § 26a, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 og lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 198, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 607 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56b (direktiv 95/21/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681, 1 jan 2014 nr. 238, 19 des 2014 nr. 1880, 7 april 2015 nr. 345, 15 des 2015 nr. 1674.

§ 1.Virkeområde

Gebyr- og timesatser i denne forskriften gjelder for førstegangsgebyr, årsgebyr og andre gebyr som skal betales til statskassen i henhold til forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til Statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) mv. Definisjonene i nevnte forskrift får tilsvarende anvendelse.

§ 2.Fravik
1.Dersom gebyr i henhold til denne forskriften, jf. forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til Statskassen for besiktelser, sertifikater mv., i spesielle tilfeller finnes urimelige, kan Sjøfartsdirektoratet fastsette gebyret i det enkelte tilfelle.
2.For oljetankskip med segregerte ballasttanker må eier selv søke om reduksjon av gebyret.
§ 3.Førstegangsgebyr for skip registrert i NOR og sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige 

1. Førstegangsgebyr for passasjerskip

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Under 10 meter største lengde,9 50212 78715 3404 741
Fra og med 10 meter største lengde,
men under 15 meter
31 00541 72450 05815 493
Fra og med25 BT, men under50 BT83 847112 844135 42741 921
50 ″100 ″108 212145 700174 83654 107
100 ″150 ″131 626177 213212 68265 832
150 ″200 ″171 471230 852277 01285 736
200 ″300 ″199 443268 540322 24099 740
300 ″400 ″235 537317 074380 511117 769
400 ″500 ″259 614349 515419 406129 807
500 ″800 ″347 684468 038561 622173 842
800 ″1 000 ″435 844586 761704 117217 931
1 000 ″1 500 ″588 184791 842950 210294 091
1 500 ″2 000 ″684 155921 0351 105 234342 078
2 000 ″3 000 ″892 5681 201 6281 441 942446 302
3 000 ″4 000 ″1 100 2431 481 1931 777 423550 122
4 000 ″5 000 ″1 172 6181 578 6181 894 384586 327
5 000 ″6 000 ″1 351 7711 819 8212 183 766675 885
6 000 ″8 000 ″1 409 0011 896 8582 276 223704 482
8 000 ″10 000 ″1 596 0392 148 6722 578 410798 029
10 000 ″13 000 ″1 714 1202 307 6552 769 181857 079
13 000 ″15 000 ″1 897 2982 554 2433 065 095948 658
15 000 ″17 000 ″2 019 3492 718 5693 262 2591 009 675
17 000 ″20 000 ″2 065 1862 780 2463 336 3071 032 592
20 000 ″23 000 ″2 370 3963 191 1223 829 3641 185 207
23 000 ″30 000 ″2 400 7583 232 0143 878 4331 200 387
30 000 ″50 000 ″2 615 4173 521 0204 225 2371 307 737
50 000 ″ og over2 906 1093 912 3404 694 8201 453 054
 

2. Førstegangsgebyr for klassifiserte lasteskip, unntatt beredskapsfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Fra og med50 BT, men under100 BT41 38855 69966 84320 676
100 ″300 ″60 70481 74898 07830 361
300 ″500 ″90 422121 731146 07645 211
500 ″1 000 ″148 829200 371240 45274 433
1 000 ″1 600 ″250 719337 520405 056125 360
1 600 ″2 000 ″287 953376 316465 189143 977
2 000 ″4 000 ″336 270452 699543 235168 144
4 000 ″10 000 ″476 497641 470769 772238 258
10 000 ″20 000 ″664 950895 1651 074 197332 466
20 000 ″30 000 ″893 9821 203 5281 444 219447 166
30 000 ″50 000 ″1 046 5241 408 8871 690 669523 271
50 000 ″70 000 ″1 313 5811 768 4182 122 070656 809
70 000 ″90 000 ″1 580 6562 127 9682 533 756790 328
90 000 ″100 000 ″1 858 1902 501 5723 001 894929 086
100 000 ″120 000 ″2 010 7492 706 9713 248 3631 005 374
120 000 ″160 000 ″2 201 3702 963 0793 556 3121 100 500
160 000 ″200 000 ″2 506 8013 374 7864 049 7271 253 391
200 000 ″240 000 ″2 811 9393 785 5814 542 6861 405 969
240 000 ″ og over3 117 0574 196 3585 035 6251 558 547
 

3. Førstegangsgebyr for uklassifiserte lasteskip, unntatt beredskapsfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Uklasset lasteskip med lengde (L) < 24 m250 151312 688375 226125 075
Uklasset lasteskip < 500 BT, og over 24 m lengde (L)562 920703 650844 380281 460
Uklasset lasteskip > = 500 BT og lengde (L) < 80 m789 386986 7321 184 078394 693
Uklasset lasteskip > = 500 BT og lengde (L) > = 80 m884 1251 105 1561 326 187442 062
Uklasset olje-, gass-, og kjemikalietankskip > = 150 BT834 1601 042 6991 251 239417 080
 

4. Førstegangsgebyr beredskapsfartøy

Førstegangsgebyr som for lasteskip, med et tillegg på kr 22 072. 

5. Førstegangsgebyr for klassifiserte fiske- og fangstfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over
Fra og med25 BT, men under50 BT30 19640 65648 79215 107
50 ″100 ″42 73057 53969 03921 374
100 ″200 ″62 43284 044100 86831 206
200 ″300 ″88 180118 722142 45544 090
300 ″500 ″92 168124 086148 90646 094
500 ″1 000 ″150 483202 588243 08475 223
1 000 ″1 500 ″187 993253 101303 71394 006
1 500 ″ og over225 264303 257363 905112 641
 

6. Førstegangsgebyr for uklassifiserte fiske- og fangstfartøy

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i Europa
Kr
Bygget utenfor Europa
Kr
Innkjøpt fra utlandet
Kr
Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over
Fra og med25 BT men under50 BT30 19640 65648 79215 107
50 ″100 ″127 877172 125206 56663 939
100 ″200 ″154 985208 643250 40977 502
200 ″300 ″200 398269 806323 764100 218
300 ″500 ″231 293311 372373 663115 656
500 ″1 000 ″310  577418099501 728155 280
1 000 ″ og over377 181507 824609 365188 600
 

7. Førstegangsgebyr for ikke sertifikatpliktige skip og lektere, samt sertifikatpliktige skip som har seilt uten målebrev/identitetsbevis

BTBygget i Norge
Kr
Bygget i/importert fra Europa
Kr
Bygget i/importert utenfor Europa
Kr
Under 10 meter største lengde1 4151 9002 276
Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter2 5173 4044 077
Fra og med25 BT men under50 BT8 08610 88713 045
50 ″200 ″9 07912 23214 687
200 ″500 ″12 07516 27019 517
500 ″1 000 ″24 09432 46238 954
1 000 ″1 500 ″38 72352 13762 567
1 500 ″2 000 ″53 42671 93086 320
2 000 ″ og over74 451100 214124 417
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Førstegangsgebyr for skip registrert i NIS
1.Passasjerskip

Passasjerskip som er delegert i henhold til klasseavtalen betaler førstegangsgebyr som lasteskip over 500BT som fastsatt i denne paragraf nr. 3. Alle andre passasjerskip skal betale følgende gebyr:

Grunnbeløp kr 5 000,– pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn.

Utregnet beløp multipliseres med en faktor 1,4592. I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 1.

2.Lasteskip, under 500 BT, samt beredskapsfartøy og forsyningsskip uansett tonnasje

Som førstegangsgebyr skal betales kr 5 000,– pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn.

Utregnet beløp skal multipliseres med en faktor på 1,4592.

I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 2 eller 3 og eventuelt nr. 4.

3.Lasteskip på 500 BT og derover, unntatt beredskapsfartøy og forsyningsskip

Grunnbeløp kr 12 000,–, pluss følgende tonnasjetillegg:

for de første 5 000 nettotonn betales kr 5,– pr. nettotonn

for de neste 5 000 nettotonn betales kr 4,– pr. nettotonn

for de neste 20 000 nettotonn betales kr 3,– pr. nettotonn

for de neste 40 000 nettotonn betales kr 2,– pr. nettotonn.

For skip som er større enn 70 000 nettotonn betales ytterligere kr 1,– pr. nettotonn utover 70 000 nettotonn.

Utregnet beløp skal multipliseres med en faktor på 1,4592.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 7 april 2015 nr. 345, 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Årsgebyr for skip

Årsgebyret gjelder for skip registrert i NOR og skip registrert i NIS. Dette omfatter lasteskip, passasjerskip, fiskefartøyer, lektere.

Grunngebyr betales for alle sertifikatpliktige skip og for alle andre skip som har fått utstedt noe påbudt godkjenningsdokument med hjemmel i direktoratets lovgrunnlag eller regelverk. Tilsynsgebyr betales for skip som er underlagt regelmessig kontroll under direktoratets myndighet, hvor denne utføres av direktoratet og ikke av klasseselskap eller annen godkjent organisasjon.

For skip registrert i NIS betales i tillegg et årsgebyr for å opprettholde registreringen

GrunngebyrTilsynsgebyr
Under 10 m2 0001 000
Fra og med 10 m, men under 15 m3 0003 000
Fra og med 15 m, men under 100 BT5 0005 000
Fra og med 100 BT, men under 500 BT10 00010 000
Fra og med 500 BT for de første 30 000 NT for de neste 40 000 NT for tonnasje over 70 000 NT15 000 + 2,00 pr. NT 20 000 + 1,50 pr. NT 20 000 + 1,00 pr. NT20 000 + 3,00 pr. NT 20 000 + 2,50 pr. NT 20 000 + 2,00 pr. NT

Tilsynsgebyret for passasjerskip multipliseres med en faktor på 3,60.

Summen av grunngebyr og alt tilsynsgebyr multipliseres med en faktor på 1,6704.

Årsgebyr for skip for å opprettholde registrering i Norsk Internasjonalt SkipsregisterNOK 9 057
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS1 samt ikke sertifikatpliktige skip

1. Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning

BTFørstegangsbehandling
Kr
Senere søknader
Kr
Under 1001 525772
Fra og med 100 men under 5003 0321 525
Fra og med 500 men under 2 0006 1383 070
Fra og med 2 000 og over12 3326 156
 

2. Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr

2.1.Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) kr 1 690,–.
2.2.Passasjersertifikat for elvefart kr 1 249,–.
2.3.Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 kr 2 596.
2.4.Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 2 596,–.
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
1Med unntak av § 6 nr. 2.3 og 2.4 gjelder § 6 ikke for lasteskip i NIS på 500 BT og derover som ikke er beredskapsfartøy eller forsyningsskip, jf. forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til Statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. § 19 nr. 4.
§ 7.Førstegangsgebyr og årsgebyr for flyttbare innretninger og undervannsfartøy 

1. Førstegangsgebyr

Flyttbare innretningerUndervannsfartøy
Bygget i Norge
Kr
Bygget i utlandet
Kr
Bygget i Norge
Kr
Bygget i utlandet
Kr
1 898 5482 469 842683 440888 469
 

2. Årsgebyr

Flyttbare innretninger
Kr
Undervannsfartøy
Kr
805 105139 198
0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Gebyr for måling/kjenningsmåling mv.
1.For førstegangsmåling av flyttbare innretninger, skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og utenlandske skip betales:
BTKr
Under100 BT1 691
Fra og med100 BT men under300 BT4 245
300 ″500 ″9 372
500 ″1 000 ″14 666
1 000 ″1 600 ″26 667
1 600 ″2 000 ″38 687
2 000 ″3 000 ″56 073
3 000 ″4 000 ″79 211
4 000 ″6 000 ″102 698
6 000 ″8 000 ″150 556
8 000 ″10 000 ″186 156
10 000 ″20 000 ″232 854
20 000 ″50 000 ″367 973
50 000 ″80 000 ″557 363
80 000 ″100 000 ″734 605
100 000 ″ og over823 189
 

2. For måling1 av norske skip og flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:

BTKrLekter
Kr
Under100 BT423423
Fra og med100 BT men under300 BT1 0471 047
300 ″500 ″2 3332 333
500 ″1 000 ″3 6763 676
1 000 ″1 600 ″6 6716 671
1 600 ″2 000 ″9 6679 667
2 000 ″3 000 ″14 02314 023
3 000 ″4 000 ″19 79314 023
4 000 ″6 000 ″25 52814 023
6 000 ″8 000 ″37 63914 023
8 000 ″10 000 ″46 53414 023
10 000 ″20 000 ″58 22214 023
20 000 ″50 000 ″92 00214 023
50 000 ″80 000 ″139 34514 023
80 000 ″100 000 ″183 65614 023
100 000 ″ og over205 80114 023
3.For utstedelse av målebrev2 for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
BTInternasjonalt
målebrev
Panamakanal
målebrev
Kr
Suezkanal
målebrev
Kr
Under25 BT8081 0471 047
Fra og med25 BT men under100 BT1 4702 9222 922
100 ″200 ″2 9044 9624 962
200 ″500 ″4 4296 6716 671
500 ″1 600 ″7 46210 20010 200
1 600 ″3 000 ″10 29213 93113 931
3 000 ″4 000 ″13 25017 53317 533
4 000 ″8 000 ″14 62919 33519 335
8 000 ″10 000 ″19 04024 71924 719
10 000 ″ og over20 52826 50226 502
1Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
2Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
 

4. For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:

For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: kr 1 249,–.

For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: kr 2 222,–.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9.Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid

For gebyr som skal beregnes etter anvendt tid skal følgende timesatser gjelde:

For besiktelser mv. utført i Norge kr 1 249,–.

For besiktelser mv. utført i utlandet kr 2 222,–.

For overtid i Norge og utlandet kr 1 046,–.

Gebyret skal oppkreves i tillegg til ovennevnte satser.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. januar 2004 nr. 252 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.