Forskrift om fredning av veganlegg i Statens vegvesens eie - forskrift nr. 2

DatoFOR-2009-12-21-1802
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse21.12.2009
Sist endretFOR-2016-11-16-1335
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort08.01.2010   kl. 14.45
KorttittelForskrift om fredning av Vegvesenets veganlegg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 21. desember 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.
Endringer: Endret ved forskrift 16 nov 2016 nr. 1335.

I. Omfang

Følgende veganlegg omfattes av fredningen:

KommuneNr.NavnKoordinater
EUref 89
sone 33
Koordinater
EUref 89
sone 33
KategoriÅrVerneverdierOmfang av vernet
REGION NORD
Lebesby og Porsanger4Børselvfjellet7841428
7838479
912211
916464
Forbindelsesveg1981Del av vegmiljø med ulik vegbyggingsteknikkLinjeføring og tverrprofil
Hasvik5Kobbevåg7836190
7836393
765733
765645
Kjøreveg1873Del av vegmiljø med tidsdybde, første kjørevegen i fylket og eldste bevarte veg i FinnmarkEksisterende struktur
Hasvik6Kobbevåg7836190
7836393
765733
765645
Kjøreveg1928Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikkEksisterende struktur
Hasvik7Kobbevåg7836185
7836384
765737
765644
Kjøreveg1967Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikkLinjeføring og tverrprofil
Loppa98Gammelvegen i Øksfjord7794722
7795615
Båtvorr:
7796721
7796784
784620
785226
Båtvorr:
784677
784683
Chaussé og båtvorr1909Tidstypisk veg, autentisitet, samferdselshistorie båt/vegEksisterende strukturer
Ballangen125Efjordanlegget7575633
7575533
560930
565920
Forbindelsesveg, bruer1969Samferdselshistorie (ferjeavløsningsprosjekt), 3 ulike bruer av høy standard, landskapsvirkningBruenes utforming med detaljer og utstyr, samt vegens linjeføring
Fauske127Sulitjelmavegen530190
542372
7453134
7449188
Kompensasjonsveg1972Samfunns- og samferdselshistorie - gjenbruk av jernbanetrasé, samvirke mellom ulike kommunikasjonsformerLinjeføring, bredde og autovern. Tunnelens standard og utforming kan endres, men trasé beholdes
REGION MIDT
Verdal129Carl Johans vei7067369
7065799
7062484
7057344
346313
348972
355767
361077
Mellomriksveg1835Tidstypisk veg med flere bruer, autentisitet - kort brukstid - få endringer, samfunnshistorie - initiert av kong Karl JohanEksisterende strukturer
Osen19Nordfosen7133077
7133236
277435
278443
Forbindelsesveg, bruer1979Del av vegmiljø med tidsdybdeLinjeføring og bredde, samt bruenes utforming og detaljer
Rauma25Flatmark-Skiri6927255
6927277
143225
143214
Chaussé1869Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, autentisitetEksisterende struktur
Rauma26Flatmark-Skiri6925369
6927488
6927488
143132
Kjøreveg1923Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, vegens utvikling/endringLinjeføring samt eksisterende struktur på nedlagte vegsløyfer
Stranda146Geirangervegen1) 6901624
2) 6909028
1) 6909028
2) 6910145
1) 96500
2) 94407
1) 94407
2) 93786
Kjøreveg med gamle vegsløyfer1889Vegbyggingsteknikk, sjelden, samfunnshistorie - gullmedalje på verdensutstilling i Paris 1900 - ingeniørkunst, anleggets utvikling/endringLinjeføring, tverrprofil og utstyr, samt nedlagte vegsløyfer med eksisterende strukturer
Eide Averøy152Atlanterhavsveien7009843
7009482
110972
117125
Forbindelsesveg, bruer1988Identitetsverdi - unik kystveg, opplevelsesverdi, tidstypiskVegens linjeføring og brutyper
REGION VEST
Lærdal28Borgund6789932
6789059
112420
111434
Chaussé1843Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk - ingeniørkunst, landskapsverdi, autentisitet, opplevelsesverdi, turisthistorieEksisterende strukturer
Lærdal29Borgund6789932
6789059
112420
111434
Chaussé1872Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbygggingsteknikk, vegens utvikling/endringEksisterende strukturer
Lærdal32Seltunåsen6790601
6790668
106400
112584
Chaussé1843Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, autentisitetEksisterende strukturer
Lærdal33Seltunåsen6790604
6794168
106404
115784
Chaussé1872Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, vegens utvikling/endringEksisterende strukturer
Odda36Røldal6663587
6663302
45507
45777
Chaussé1886Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, vegens utvikling/endringEksisterende strukturer
Odda og Vinje60HaukelifjellInngår i nr. 57Inngår i nr. 57Kjøreveg, tunnel1900Del av vegmiljø med tidsdybde, autentisitet - brukspreg/patinaEksisterende strukturer, ikke aktivt vedlikehold
Lærdal162Lærdal6797145
6797091
96463
94676
Omkjøringsveg1976TidstypiskLinjeføring
Voss165Stalheimskleiva6773515
6773255
49557
48537
Chaussé1849Vegbyggingsteknikk - en av landets første chausseer, vegens utvikling/endring - opplevelsesverdi - turisthistorieEksisterende strukturer
Kvam168Tokagjelet6725217
6726355
7639
6610
Kjøreveg, tunneler1907Vegbyggingsteknikk, samfunnshistorie - 2. verdenskrigEksisterende struktur
Eidfjord169Måbødalen6723992
6723382
73046
70846
Kjøreveg1916Pedagogisk verdi - del av kulturlandskapsmusem, vegens utvikling og endring, ingeniørkunstEksisterende struktur
REGION SØR
Flekkefjord44Lavoll-Flikkeid, Vestlandske hovedveg6498238
6499033
12347
11366
Fransk prinsipp1842Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, autentisitetEksisterende strukturer
Vennesla191Dalehefte-Neset6486138
6489350
78965
79544
Kompensasjonsveg1963Vegplanleggingshistorie, samferdselshistorie - erstatning for jernbaneEksisterende struktur herunder, utvalgte rekkverkstrekninger samt leskur
Bygland48Fånefjell6537077
6539092
86725
85467
Kjøreveg1842Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk - tidstypiskEksisterende strukturer
Bygland49Fånefjell6537340
6537954
86404
85882
Kjøreveg, halvtunneler1923Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk - pedagogisk verdiForvaltes uten aktivt vedlikehold med unntak av mindre oppryddingstiltak
Bygland50Fånefjell6537340
6537954
86404
85882
Kjøreveg, tunnel1962Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk - pedagogisk verdiLinjeføring
Åmli200Storbrua-Rislandsfeta6525178
6530459
131052
122889
Kompensasjonsveg1973Tidstypisk - gjenbruk av gml. jernbanetraséLinjeføring
Odda og Vinje57Haukelifjell6653133
6652967
--
6653127
6654765
67848
68026
--
65382
67853
Høgfjellsveg1874Del av vegmiljø med tidsdybde, autentisitet, vegbyggingsteknikk -Eksisterende strukturer inkl. nedlagt vegsløyfe ved Løyningsro
Lier74Lierbakkene6639512
6635554
236142
234439
Motorveg A, bruer, kryssområde1967Del av vegmiljø med tidsdybde tidstypisk, samfunnshistorie - en av de første motorvegstrekninger med endringerLinjeføring og bruer
Modum225Korketrekkeren6650570
6650645
215690
215655
Kjøreveg, rondell, bru1923Sjelden, landskapsvirkning, arkitektonisk verdiEksisterende strukturer
Ringerike228Veien - Hønefoss stasjon6679894
6680354
236284
235101
Gang- og sykkelveg1971Tidstypisk, samferdselshistorie - en av de første gang- og sykkelvegerEksisterende strukturer herunder kulverter og belysning
REGION ØST
Skjåk og Stryn79Gamle Strynefjellsveg6897610
6891663
114768
94679
Høgfjellsveg1895Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, autentisitetEksisterende strukturer herunder grusdekke
Skjåk og Stryn80Nye Strynefjellsveg6899993
6890822
110776
92654
Høgfjellsveg1978Del av vegmiljø med tidsdybde, vegbyggingsteknikk, landskapsvirkning - Vakre vegers pris 1988Linjeføring og tverrprofil, samt raskjegler
Lillehammer240MesnadalsarmenN:6784298
6783829
6783952
S:254729
255608
255743
Kjøreveg1993Tidstypisk - bygget til OL 1994, stedstilpassetEksisterende strukturer
Oslo252St.Halvardsgate/Strømsvegen6648447
6648878
6648902
263440
264061
264723
Kjøreveg1700Samfunnshistorie - eldste bevarte hovedveg til/fra middelalderbyen OsloLinjeføring
Vestby263Sonsvegen-Gjølstad6605371
6608212
258182
258388
Motorveg A, bruer1999Landskapsvirkning, representativ, kvalitet i materialer og utførelseLinjeføring og bruer
Halden265Berbyvegen6539255
6542690
296431
299407
Mellomriksveg1880Tidstypisk, lang brukstidEksisterende struktur

Nr. i listen viser til objektnummer i Statens vegvesens landsverneplan - publisert som: Statens vegvesen (2002). «Vegvalg» - Nasjonal verneplan; Veger - Bruer - Vegrelaterte kulturminner. Oslo: Statens vegvesen Vegdirektoratet (ISBN 82-91130-20-5), der vegene er nærmere omtalt og identifisert med fotografi og kart. I tillegg ligger alle relevante opplysninger, fotografier og kartkoordinater i register ved Norsk vegmuseum. Landsverneplanen er også tilgjengelig på internett med webadresse

http://www.vegvesen.no Hovedside > Aktuelt > Nasjonal verneplan.

Fredningen omfatter 40 veganlegg som eies av staten v/Statens vegvesen.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunene, kommunene og Statens vegvesen.

0Endret ved forskrift 16 nov 2016 nr. 1335.

II. Formålet med fredningen

Fredningen har som formål å sikre og bevare et utvalg veger og anlegg som er representative for den historiske utviklingen av vegnettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag, knyttet til et bredt spekter av Statens vegvesens virksomhet over hele landet.

Formålet med å frede vegens eksisterende struktur er å bevare hele veglegemet med overbygning og underbygning. I overbygning inngår murer, sideterreng, rekkverk og annet vegutstyr. I underbygning inngår grøfter, sideterreng, stikkrenner og murer.

Formålet med å frede vegens linjeføring og bredde er å bevare vegens beliggenhet og forløp i terrenget samt bredden på veglegemet.

Formålet med fredningen av det enkelte objekt, er nærmere omtalt i verneplanen og/eller i forvaltningsplanen.

III. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens generelle bestemmelser om vedtaksfredete anlegg fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å fjerne veganleggene eller deler av dem.
2.Ombygging er ikke tillatt. Unntak fra dette er ombygginger av hensyn til trafikksikkerhet, eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5, eller som anført i godkjent forvaltningsplan.
3.Utskifting av elementer som inngår i fredningen eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5, eller som angitt i godkjent forvaltningsplan.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset vegenes egenart og på en måte som ikke reduserer verneverdiene. Enkelte objekter (se fredningsliste) skal forvaltes uten aktivt vedlikehold.
5.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom de kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra forvaltningsmyndigheten.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Statens vegvesen har utarbeidet en forvaltningsplan som beskriver hvordan fredningen skal følges opp i praksis. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

VIII. Brudd på bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.