Forskrift om hvilke finansinstitusjoner som kan vedtektsfeste at det samlede styret skal fungere som institusjonens revisjonsutvalg

DatoFOR-2010-01-11-18
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§17e, LOV-1961-05-24-2-§16c, LOV-1988-06-10-40-§3-11c, LOV-2005-06-10-44-§5-12 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort15.01.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om styret som revisjonsutvalg

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 11. januar 2010 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 17e tredje ledd, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 16c tredje ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-11c tredje ledd og lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 5-12 tredje ledd.

§ 1.Finansinstitusjoner og forsikringsselskaper som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital på mer en 20 milliarder kroner kan ikke ha vedtekter som fastsetter at det samlede styret skal fungere som institusjonens revisjonsutvalg.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.