Forskrift om gjennomføring av vedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål (forskrift om felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål)

DatoFOR-2010-01-29-72
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse29.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2005-12-16-1490-§1-3, jf. FOR-2010-12-10-1568-§10-1
Kunngjort02.02.2010   kl. 14.45
KorttittelForskrift om felles vurderingsmetode for sikkerhetsmål

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 29. januar 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) § 1-3 tiende ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eb (vedtak 2009/460/EF).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eb (vedtak 2009/460/EF) om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.

Vedtak 2009/460/EF 

For å lese vedtak 2009/460/EF i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2009/460/EF i norsk versjon se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.