Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2009

DatoFOR-2010-01-29-80
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort02.02.2010   kl. 14.45
KorttittelVedtak om intern kraftpris, 2009

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2010 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2009 settes til 22,555 øre/kWh, dvs. som 23,555 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.