Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

DatoFOR-2010-02-17-187
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2017-05-06-573
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort23.02.2010   kl. 14.50
Rettet14.02.2017 (fotnotehenvisning i forordning (EU) 2015/2314 tabellen)
KorttittelForskrift om ernærings- og helsepåstander

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. februar 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zzzt (forordning (EF) nr. 1924/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 109/2008, forordning (EU) nr. 116/2010, forordning (EU) nr. 1169/2011 og forordning (EU) nr. 1047/2012), nr. 54zzzzy (forordning (EU) nr. 957/2010), nr. 54zzzzz (forordning (EU) nr. 958/2010), nr. 54zzzzu (forordning (EU) nr. 1161/2010), nr. 54zzzzv (forordning (EU) nr. 1162/2010), nr. 54zzzzw (beslutning 2009/980/EU som endret ved beslutning 2010/770/EU), nr. 54zzzzza (forordning (EF) nr. 353/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 1169/2009), nr. 54zzzzzb (forordning (EF) nr. 983/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 376/2010 og forordning (EU) nr. 686/2014), nr. 54zzzzzc (forordning (EF) nr. 984/2009), nr. 54zzzzzd (forordning (EF) nr. 1024/2009), nr. 54zzzzze (forordning (EF) nr. 1025/2009), nr. 54zzzzzf (forordning (EF) nr. 1167/2009), nr. 54zzzzzg (forordning (EF) nr. 1168/2009), nr. 54zzzzzh (forordning (EU) nr. 375/2010), nr. 54zzzzzi (forordning (EU) nr. 382/2010), nr. 54zzzzzj (forordning (EU) nr. 383/2010), nr. 54zzzzzk (forordning (EU) nr. 384/2010 som endret ved forordning (EU) nr. 686/2014), nr. 54zzzzzo (forordning (EU) nr. 379/2012), nr. 54zzzzzp (forordning (EU) nr. 432/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 536/2013, forordning (EU) nr. 851/2013, forordning (EU) nr. 1018/2013, forordning (EU) nr. 40/2014, forordning (EU) 2015/539, forordning (EU) 2015/7, forordning (EU) 2015/2314, forordning (EU) 2016/854) og forordning (EU) 2016/1413), nr. 57 (forordning (EU) nr. 432/2011), nr. 58 (forordning (EU) nr. 440/2011), nr. 59 (forordning (EU) nr. 665/2011), nr. 60 (forordning (EU) nr. 666/2011), nr. 65 (forordning (EU) nr. 1160/2011), nr. 66 (forordning (EU) nr. 1170/2011), nr. 67 (forordning (EU) nr. 1171/2011), nr. 71 (forordning (EU) nr. 378/2012), nr. 72 (forordning (EU) nr. 1048/2012), nr. 78 (forordning (EU) nr. 851/2013), nr. 79 (forordning (EU) nr. 1017/2013), nr. 80 (forordning (EU) nr. 1066/2013), nr. 81 (forordning (EU) nr. 155/2014), nr. 82 (forordning (EU) nr. 175/2014), nr. 83 (forordning (EU) nr. 907/2013), nr. 85 (forordning (EU) nr. 40/2014), nr. 90 (forordning (EU) nr. 1135/2014), nr. 91 (forordning (EU) nr. 1154/2014), nr. 92 (forordning (EU) nr. 1226/2014), nr. 93 (forordning (EU) nr. 1228/2014), nr. 94 (forordning (EU) nr. 1229/2014), nr. 95 (forordning (EU) 2015/391), nr. 98 (forordning (EU) 2015/402), nr. 99 (forordning (EU) 2015/539), nr. 100 (forordning (EU) 2015/7), nr. 101 (forordning (EU) 2015/8), nr. 103 (forordning (EU) 2015/1041), nr. 104 (forordning (EU) 2015/1052), nr. 106 (forordning (EU) 2015/1886), nr. 107 (forordning (EU) 2015/1898), nr. 109 (forordning (EU) 2015/2314), nr. 110 (forordning (EU) 2016/371), nr. 111 (forordning (EU) 2016/372), nr. 112 (forordning (EU) 2016/854), nr. 113 (forordning (EU) 2016/862), nr. 115 (forordning (EU) 2016/1379), nr. 116 (forordning (EU) 2016/1381), nr. 117 (forordning (EU) 2016/1389), nr. 118 (forordning (EU) 2016/1390), nr. 119 (forordning (EU) 2016/1411), nr. 120 (forordning (EU) 2016/1412) og nr. 123 (forordning (EU) 2017/236).
Endringer: Endret ved forskrifter 27 april 2011 nr. 429, 5 juli 2011 nr. 774, 24 okt 2011 nr. 1060, 30 mars 2012 nr. 298, 18 juni 2012 nr. 591, 11 des 2012 nr. 1234, 4 feb 2013 nr. 139, 6 mai 2013 nr. 434, 16 des 2013 nr. 1577, 8 april 2014 nr. 522, 19 mai 2014 nr. 653, 26 sep 2014 nr. 1312, 24 nov 2014 nr. 1495, 25 mars 2015 nr. 313, 12 juni 2015 nr. 655, 29 sep 2015 nr. 1188, 30 okt 2015 nr. 1255, 9 feb 2016 nr. 123, 8 juli 2016 nr. 924, 3 des 2016 nr. 1480, 4 feb 2017 nr. 147, 6 mai 2017 nr. 573.
Rettelser: 01.06.2010 (forordningstekst), 19.07.2010 (forordningstekst), 16.05.2011 (innledning vedheng), 10.01.2014 (forordninger og vedtak i pdf utgår og vedlegg til 432/2012 redigert), 01.07.2015 (linolsyre, vedlegg til forordning (EU) nr. 432/2012), 14.02.2017 (fotnotehenvisning i forordning (EU) 2015/2314 tabellen). 

Kapitteloversikt:

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1924/2006

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzt (forordning (EF) nr. 1924/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 109/2008, forordning (EU) nr. 116/2010, forordning (EU) nr. 1169/2011 og forordning (EU) nr. 1047/2012) om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 27 april 2011 nr. 429 (i kraft 1 mai 2011), 6 mai 2013 nr. 434, 24 nov 2014 nr. 1495 (i kraft 13 des 2014).
§ 1a.Fellesskapsliste over tillatte helsepåstander etter artikkel 13(3) i forordning (EF) nr. 1924/2006

EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XII nr. 54zzzzzp (forordning (EU) nr. 432/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 536/2013, forordning (EU) nr. 851/2013, forordning (EU) nr. 1018/2013, forordning (EU) nr. 40/2014, forordning (EU) 2015/539, forordning (EU) 2015/7, forordning (EU) 2015/2314, forordning (EU) 2016/854 og forordning (EU) 2016/1413) om fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 4 feb 2013 nr. 139, endret ved forskrifter 16 des 2013 nr. 1577, 8 april 2014 nr. 522, 19 mai 2014 nr. 653, 26 sep 2014 nr. 1312, 29 sep 2015 nr. 1188, 30 okt 2015 nr. 1255, 8 juli 2016 nr. 924, 3 des 2016 nr. 1480, 4 feb 2017 nr. 147.
§ 2.Avgjørelser av søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 13(5) i forordning (EF) nr. 1924/2006

EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XII nr. 54zzzzz (forordning (EU) nr. 958/2010), nr. 54zzzzu (forordning (EU) nr. 1161/2010), nr. 54zzzzw (beslutning 2009/980/EU som endret ved beslutning 2010/770/EU), nr. 54zzzzzc (forordning (EF) nr. 984/2009), nr. 54zzzzze (forordning (EF) nr. 1025/2009), nr. 54zzzzzg (forordning (EF) nr. 1168/2009), nr. 54zzzzzh (forordning (EU) nr. 375/2010), nr. 54zzzzzi (forordning (EU) nr. 382/2010), nr. 54zzzzzj (forordning (EU) nr. 383/2010), nr. 54zzzzzo (forordning (EU) nr. 379/2012), nr. 57 (forordning (EU) nr. 432/2011), nr. 60 (forordning (EU) nr. 666/2011), nr. 67 (forordning (EU) nr. 1171/2011), nr. 78 (forordning (EU) nr. 851/2013), nr. 79 (forordning (EU) nr. 1017/2013), nr. 80 (forordning (EU) nr. 1066/2013), nr. 81 (forordning (EU) nr. 155/2014), nr. 82 (forordning (EU) nr. 175/2014), nr. 85 (forordning (EU) nr. 40/2014), nr. 91 (forordning (EU) nr. 1154/2014), nr. 94 (forordning (EU) nr. 1229/2014), nr. 98 (forordning (EU) 2015/402), nr. 99 (forordning (EU) 2015/539), nr. 100 (forordning (EU) 2015/7), nr. 101 (forordning (EU) 2015/8), nr. 103 (forordning (EU) 2015/1041), nr. 106 (forordning (EU) nr. 2015/1886), nr. 109 (forordning (EU) 2015/2314), nr. 110 (forordning (EU) 2016/371), nr. 112 (forordning (EU) 2016/854), nr. 113 (forordning (EU) 2016/862), nr. 115 (forordning (EU) 2016/1379) og nr. 119 (forordning (EU) 2016/1411) om innvilgelse og avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 5 juli 2011 nr. 774, endret ved forskrifter 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011), 30 mars 2012 nr. 298, 18 juni 2012 nr. 591, 11 des 2012 nr. 1234, 4 feb 2013 nr. 139, 8 april 2014 nr. 522, 19 mai 2014 nr. 653, 26 sep 2014 nr. 1312, 25 mars 2015 nr. 313, 12 juni 2015 nr. 655, 29 sep 2015 nr. 1188, 30 okt 2015 nr. 1255, 9 feb 2016 nr. 123, 8 juli 2016 nr. 924, 3 des 2016 nr. 1480, 4 feb 2017 nr. 147.
§ 3.Avgjørelser av søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1924/2006

EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XII nr. 54zzzzy (forordning (EU) nr. 957/2010), nr. 54zzzzv (forordning (EU) nr. 1162/2010), nr. 54zzzzzb (forordning (EF) nr. 983/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 376/2010 og forordning (EU) nr. 686/2014), nr. 54zzzzzd (forordning (EF) nr. 1024/2009), nr. 54zzzzzf (forordning (EF) nr. 1167/2009), nr. 54zzzzzk (forordning (EU) nr. 384/2010 som endret ved forordning (EU) nr. 686/2014), nr. 58 (forordning (EU) nr. 440/2011), nr. 59 (forordning (EU) nr. 665/2011), nr. 65 (forordning (EU) nr. 1160/2011), nr. 66 (forordning (EU) nr. 1170/2011), nr. 71 (forordning (EU) nr. 378/2012), nr. 72 (forordning (EU) nr. 1048/2012), nr. 90 (forordning (EU) nr. 1135/2014), nr. 92 (forordning (EU) nr. 1226/2014), nr. 93 (forordning (EU) nr. 1228/2014), nr. 95 (forordning (EU) 2015/391), nr. 104 (forordning (EU) 2015/1052) og nr. 107 forordning (EU) 2015/1898), nr. 111 (forordning (EU) 2016/372), nr. 116 (forordning (EU) 2016/1381), nr. 117 (forordning (EU) 2016/1389), nr. 118 (forordning (EU) 2016/1390), nr. 120 (forordning (EU) 2016/1412) og nr. 123 (forordning (EU) 2017/236) om innvilgelse og avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 5 juli 2011 nr. 774, endret ved forskrifter 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011), 30 mars 2012 nr. 298, 18 juni 2012 nr. 591, 11 des 2012 nr. 1234, 4 feb 2013 nr. 139, 6 mai 2013 nr. 434, 25 mars 2015 nr. 313, 12 juni 2015 nr. 655, 30 okt 2015 nr. 1255, 9 feb 2016 nr. 123, 8 juli 2016 nr. 924, 3 des 2016 nr. 1480, 4 feb 2017 nr. 147, 6 mai 2017 nr. 573.
§ 4.Gjennomføringsbestemmelser vedrørende søknader om godkjenning av helsepåstander, jf. artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1924/2006

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzza (forordning (EF) nr. 353/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1169/2009) om gjennomføringsbestemmelser vedrørende søknader om godkjenning av helsepåstander, jf. artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1924/2006, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011), endret ved forskrift 30 mars 2012 nr. 298.
§ 4a.Regler for søknader om bruk av generiske beskrivelser

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 83 (forordning (EU) nr. 907/2013) om fastsettelse av regler for søknader om bruk av generiske beskrivelser (betegnelser), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 26 sep 2014 nr. 1312.
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2011 nr. 774 (tidligere § 2), 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 4).
§ 6.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2011 nr. 774 (tidligere § 4), 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 5).
§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2011 nr. 774 (tidligere § 3), 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 6).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 2010.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2011 nr. 774 (tidligere § 5), 24 okt 2011 nr. 1060 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 7).