Forskrift om oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land

DatoFOR-2010-06-03-759
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 7
Ikrafttredelse03.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2004-12-01-1558-§7-5, LOV-2004-11-19-73-§13
Kunngjort04.06.2010   kl. 14.15
KorttittelForskr om oppbevaring av regnskapsmateriale i EØS

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 3. juni 2010 med hjemmel i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 7-5 første ledd femte punktum.

§ 1.Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land

Følgende EØS-land oppfyller vilkårene som nevnt i bokføringsforskriften § 7-5 første ledd første punktum:

a)Danmark
b)Finland
c)Island
d)Sverige.
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.