Forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter forskrift om byggesak § 13-8, jf. plan- og bygningsloven § 22-5 første ledd

DatoFOR-2010-06-29-989
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2014-11-25-1600 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2001-12-04-1347
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2010-03-26-488-§13-8, LOV-2008-06-27-71-§22-5
Kunngjort30.06.2010   kl. 14.15
KorttittelGebyrregulativ for ansvarsgodkjennelse

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) med hjemmel i forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) § 13-8, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 22-5.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2013 nr. 1570, 25 nov 2014 nr. 1600.

§ 1.Følgende gebyrer fastsettes for sentral godkjenning av foretak for funksjonene søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende: 
Årsgebyr for å inneha sentral godkjenningkr3 100
Behandlingsgebyr for søknad om sentral godkjenningkr0
Gebyr for fornyelse eller endring av sentral godkjenningkr0
0Endret ved forskrifter 17 des 2013 nr. 1570 (i kraft 1 jan 2014), 25 nov 2014 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Forskriften gis med virkning fra 1. juli 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. desember 2001 nr. 1347 om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.