Forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

DatoFOR-2010-07-19-1135
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse19.07.2010
Sist endretFOR-2017-03-22-367 fra 24.03.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§17, LOV-2009-06-19-97-§38, FOR-2010-06-11-814, FOR-2010-10-20-1356
Kunngjort30.07.2010   kl. 14.50
Rettet24.07.2014 (Pdf av sertifikatet RAT)
KorttittelForskrift om import og transitt av fjørfe mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 19. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 13, § 15, § 16, § 19 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11, § 17 og § 38.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og delegeringsvedtak 20. oktober 2010 nr. 1356.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 8.1 nr. 3a (direktiv 2009/158/EF som endret ved vedtak 2011/214/EU og vedtak 2011/879/EU), del 4.2 nr. 71 (vedtak 2003/644/EF), del 4.2 nr. 77 (vedtak 2004/235/EF), del 4.2 nr. 37 (vedtak 95/410/EF sist endret ved vedtak 98/227/EF), innledende del nr. 7 (forordning (EF) nr. 798/2008 endret ved forordning (EF) nr. 1291/2008, forordning (EF) nr. 411/2009, forordning (EU) nr. 215/2010, forordning (EU) nr. 241/2010, forordning (EU) nr. 254/2010, forordning (EU) nr. 332/2010, forordning (EU) nr. 925/2010, forordning (EU) nr. 955/2010, forordning (EU) nr. 364/2011, forordning (EU) nr. 427/2011, forordning (EU) nr. 536/2011, forordning (EU) nr. 991/2011, forordning (EU) nr. 1132/2011, forordning (EU) nr. 1380/2011, forordning (EU) nr. 110/2012, forordning (EU) nr. 393/2012, forordning (EU) nr. 532/2012, forordning (EU) nr. 1162/2012, forordning (EU) nr. 88/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 437/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 866/2013, forordning (EU) nr. 1204/2013, forordning (EU) nr. 166/2014, forordning (EU) nr. 952/2014, forordning (EU) 2015/198, forordning (EU) 2015/243, forordning (EU) 2015/342, forordning (EU) 2015/526, forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796, forordning (EU) 2015/908, forordning (EU) 2015/1153, forordning (EU) 2015/1220, forordning (EU) 2015/1349, forordning (EU) 2015/1363, forordning (EU) 2015/1884, forordning (EU) 2015/2258, forordning (EU) 2016/15, forordning (EU) 2016/39, forordning (EU) 2016/57, forordning (EU) 2016/148, forordning (EU) 2016/433, forordning (EU) 2017/151, forordning (EU) 2017/193, forordning (EU) 2017/481).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 okt 2010 nr. 1377, 17 nov 2010 nr. 1455, 27 april 2011 nr. 430, 9 mai 2011 nr. 481, 6 juni 2011 nr. 572, 27 april 2011 nr. 430, 24 juni 2011 nr. 789, 7 okt 2011 nr. 1002, 25 nov 2011 nr. 1136, 18 jan 2012 nr. 58, 23 feb 2012 nr. 178, 18 mai 2012 nr. 444, 11 mai 2012 nr. 417, 26 juni 2012 nr. 683, 3 okt 2012 nr. 937, 8 jan 2013 nr. 18, 11 feb 2013 nr. 171, 26 april 2013 nr. 418, 13 juni 2013 nr. 611, 14 nov 2013 nr. 1316, 17 feb 2014 nr. 189, 26 juni 2014 nr. 881, 17 sep 2014 nr. 1294, 5 jan 2015 nr. 27, 4 mars 2015 nr. 189, 20 mars 2015 nr. 274, 7 april 2015 nr. 346, 4 mai 2015 nr. 444, 26 mai 2015 nr. 528, 17 juni 2015 nr. 672, 17 juli 2015 nr. 908, 19 aug 2015 nr. 972, 10 nov 2015 nr. 1300, 7 des 2015 nr. 1411, 22 jan 2016 nr. 46, 19 jan 2016 nr. 51, 9 feb 2016 nr. 122, 29 mars 2016 nr. 329, 31 jan 2017 nr. 107, 8 feb 2017 nr. 151, 22 mars 2017 nr. 367.
Rettelser: 24.07.2014 (Pdf av sertifikatet RAT).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder krav til dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd ved import og transitt av følgende produkter fra tredjestater:

a)fjørfe, rugeegg, daggamle kyllinger og spesifikt patogenfrie egg,
b)ferskt kjøtt, kvernet kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt av fjørfe og fuglevilt, og
c)egg og eggprodukter.

Forskriften inneholder helsesertifikater og en liste over tredjestater, områder, soner og segmenter i tredjestater som er godkjente for import og transitt av produktene nevnt i første ledd.

Forskriften fastsetter en liste over tredjestater som har et godkjent overvåkningsprogram for reststoffer.

Forskriften gjelder ikke for fjørfe til utstillinger eller konkurranser.

Ved motstrid mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelse, går alltid ordlyden til forordning (EF) nr. 798/2008 foran.

§ 2.Forordning (EF) nr. 798/2008

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I, innledende del nr. 7 (forordning (EF) nr. 798/2008 som endret ved

forordning (EF) nr. 1291/2008

forordning (EF) nr. 411/2009

forordning (EU) nr. 215/2010

forordning (EU) nr. 241/2010

forordning (EU) nr. 254/2010

forordning (EU) nr. 332/2010

forordning (EU) nr. 925/2010

forordning (EU) nr. 955/2010

forordning (EU) nr. 364/2011

forordning (EU) nr. 427/2011

forordning (EU) nr. 536/2011

forordning (EU) nr. 991/2011

forordning (EU) nr. 1132/2011

forordning (EU) nr. 1380/2011

forordning (EU) nr. 110/2012

forordning (EU) nr. 393/2012

forordning (EU) nr. 532/2012

forordning (EU) nr. 1162/2012

forordning (EU) nr. 88/2013

forordning (EU) nr. 191/2013

forordning (EU) nr. 437/2013

forordning (EU) nr. 519/2013

forordning (EU) nr. 556/2013

forordning (EU) nr. 866/2013

forordning (EU) nr. 1204/2013

forordning (EU) nr. 166/2014

forordning (EU) nr. 952/2014

forordning (EU) 2015/198

forordning (EU) 2015/243

forordning (EU) 2015/342

forordning (EU) 2015/526

forordning (EU) 2015/608

forordning (EU) 2015/796

forordning (EU) 2015/908

forordning (EU) 2015/1153

forordning (EU) 2015/1220

forordning (EU) 2015/1349

forordning (EU) 2015/1363

forordning (EU) 2015/1884

forordning (EU) 2015/2258

forordning (EU) 2016/15

forordning (EU) 2016/39

forordning (EU) 2016/57

forordning (EU) 2016/148

forordning (EU) 2016/433

forordning (EU) 2017/151

forordning (EU) 2017/193

forordning (EU) 2017/481

som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom EØS-området og krav til helsesertifikater, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 29 okt 2010 nr. 1377 (i kraft 5 nov 2010), 17 nov 2010 nr. 1455, 27 april 2011 nr. 430 (i kraft 1 mai 2011), 9 mai 2011 nr. 481, 6 juni 2011 nr. 572, 7 okt 2011 nr. 1002 (i kraft 9 okt 2011), 25 nov 2011 nr. 1136 (i kraft 29 nov 2011), 18 jan 2012 nr. 58 (i kraft 1 feb 2012), 23 feb 2012 nr. 178, 11 mai 2012 nr. 417 (i kraft 29 mai 2012), 26 juni 2012 nr. 683, 8 jan 2013 nr. 18, 11 feb 2013 nr. 171, 26 april 2013 nr. 418, 13 juni 2013 nr. 611, 14 nov 2013 nr. 1316, 17 feb 2014 nr. 189, 26 juni 2014 nr. 881, 17 sep 2014 nr. 1294, 5 jan 2015 nr. 27 (i kraft 12 jan 2015), 4 mars 2015 nr. 189, 20 mars 2015 nr. 274 (i kraft 23 mars 2015), 7 april 2015 nr. 346, 4 mai 2015 nr. 444, 26 mai 2015 nr. 528, 17 juni 2015 nr. 672, 17 juli 2015 nr. 908, 19 aug 2015 nr. 972, 10 nov 2015 nr. 1300, 7 des 2015 nr. 1411 (i kraft 8 des 2015), 22 jan 2016 nr. 46 (i kraft 23 jan 2016), 19 jan 2016 nr. 51 (i kraft 5 feb 2016), 9 feb 2016 nr. 122, 31 jan 2017 nr. 107, 8 feb 2017 nr. 151, 22 mars 2017 nr. 367 (i kraft 24 mars 2017).
§ 3.Krav om at tredjeland har godkjent reststoffprogram

Animalske næringsmidler kan bare importeres fra tredjeland som som er oppført i vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789.
§ 4.Newcastle disease og aviær influensa

Fjørfe og rugeegg skal komme fra en tredjestat:

1)hvor Newcastle disease og aviær influensa er meldepliktige sykdommer, og
2)som er fri for Newcastle disease og aviær influensa, eller hvis det ikke er fritt for de nevnte sykdommene, myndighetene har innført kontrollprogrammer som minst tilfredsstiller kravene i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap og forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer.
§ 5.Helsesertifikat

Med forsendelsen skal det følge et helsesertifikat som:

a)er utstedt på den dag som partiet sendes til EØS-staten,
b)er på et språk som er vanligst benyttet i avsender og mottakerstaten,
c)foreligger i original,
d)bekrefter at fjørfe eller rugeegg oppfyller kravene til import fra tredjestater som er fastsatt i denne forskrift,
e)er gyldig i fem dager,
f)er utstedt for kun én mottaker, og
g)er påført stempel og underskrift i annen farge enn trykkfargen til sertifikatet.

Helsesertifikatet skal være utformet i samsvar med sertifikatmodellene i denne forskrift.

Attestasjon på at vilkår vedrørende salmonellatilleggsgarantier er oppfylt, kan alternativt framgå i eget helsesertifikat, jf. vedtak 95/410/EF, vedtak 2003/644/EF og vedtak 2004/235/EF. Salmonellatilleggsgarantiene for Finland og Sverige skal gjelde tilsvarende for Norge.

§ 6.Salmonella tilleggsgarantier

Daggamle kyllinger som skal settes inn i flokker med avls- eller bruksfjørfe, skal stamme fra flokk som har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det er testet negativt for alle serotyper salmonella i henhold til vedlegg A til denne forskrift, jf. vedtak 2003/644/EF, eller som har gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

Avlsfjørfe skal komme fra en flokk som før innførsel har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det er testet negativt for alle serotyper salmonella i henhold til vedlegg A til denne forskrift, jf. vedtak 2003/644/EF, eller skal ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

Bruksfjørfe som skal benyttes til produksjon av konsumegg skal komme fra en flokk som før innførsel har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det i løpet av de siste 10 dager før forsendelse er testet negativt for invasive salmonellaserotyper i henhold til vedlegg B til denne forskrift, jf. vedtak 2004/235/EF, eller ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

Slaktefjørfe skal komme fra en flokk som i løpet av de siste 14 dager før slakting har testet negativt for salmonella i henhold til vedlegg A til denne forskrift, jf. vedtak 95/410/EF, eller har gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26 og dyrevelferdsloven § 32 til § 35.

§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 9.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak truffet i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.

§ 9a.Overgangsbestemmelse

I en overgangsperiode fram til 28. mars 2017 kan forsendelser av varer som omfattes av helsesertifikatmodellen for fjørfekjøtt (POU) og helsesertifikatmodellen for eggprodukter (EP) følges av de versjonene av sertifikatene som gjaldt før de ble endret ved forordning (EU) 2017/151, forutsatt at sertifikatene er signert før 28. februar 2017.

0Tilføyd ved forskrift 31 jan 2017 nr. 107.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Vedlegg A. Vilkår for salmonella-prøvetaking av avlsfjørfe, slaktefjørfe og flokk som daggamle kyllinger stammer fra 

Mikrobiologisk undersøkelse:

Den mikrobiologiske undersøkelsen skal omfatte alle serotyper av salmonella, og skal utføres etter Den internasjonale standardiseringsorganisasjonens standardiserte metode ISO 6579:1993 eller reviderte utgaver, eller etter metoden beskrevet av Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL-metode nr. 71, 4. utgave, 1991) eller reviderte utgaver. 

Prøvetaking:

Det skal tas en samleprøve av avføringen, som skal bestå av enkeltprøver av fersk avføring som hver skal veie minst ett gram. Prøvene skal tas tilfeldig på et visst antall steder i bygningen der fuglene holdes, eller i hver gruppe av bygninger dersom fuglene har fri adgang til mer enn én bygning i driftsenheten. Antall enkeltprøver av avføring som skal tas med sikte på samleprøver, er angitt i tabell 1. 

Tabell 1

Antall fjørfe som holdes i en bygning:Antall avføringsprøver som skal tas i bygningen eller gruppen av bygninger i driftsenheten
1-24Et antall som tilsvarer antallet fjørfe, men høyst 20
25-2920
30-3925
40-4930
50-5935
60-8940
90-19950
200-49955
500 eller flere60

Vedlegg B. Vilkår for salmonella-prøvetaking av bruksfjørfe som skal benyttes til produksjon av konsumegg 

Den mikrobiologiske undersøkelsen skal omfatte følgende invasive serotyper:

1)Salmonella gallinarum
2)Salmonella pullorum
3)Salmonella enteritidis
4)Salmonella berta
5)Salmonella typhimurium
6)Salmonella thompson
7)Salmonella infantis

Det skal tas en samleprøve av avføringen, som skal bestå av enkeltprøver av fersk avføring som hver skal veie minst ett gram. Prøvene skal tas tilfeldig på et visst antall steder i bygningen der fuglene holdes, eller i hver gruppe av bygninger dersom fuglene har fri adgang til mer enn én bygning i driftsenheten.

Antall prøver skal gjøre det mulig å oppdage med 95 % sikkerhet en forekomst av salmonella på 5 %.

Den mikrobiologiske undersøkelsen skal utføres etter Den internasjonale standariseringsorganisasjonens standardiserte metode ISO 6579:1993 eller reviderte utgaver, eller etter metoden beskrevet av Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL-metode nr. 71, 4. utgave, 1991) eller reviderte utgaver.

Vedlegg C. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789.

Forordninger

Nedenfor gjengis til informasjon dansk konsolidert versjon av grunnrettsakten, forordning (EF) nr. 798/2008. At versjonen er konsolidert betyr at endringene av grunnrettsakten er innarbeidet. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 1291/2008, forordning (EF) nr. 411/2009, forordning (EU) nr. 215/2010, forordning (EU) nr. 241/2010, forordning (EU) nr. 254/2010, forordning (EU) nr. 332/2010, forordning (EU) nr. 925/2010, forordning (EU) nr. 955/2010, forordning (EU) nr. 364/2011, forordning (EU) nr. 427/2011, forordning (EU) nr. 536/2011, forordning (EU) nr. 991/2011, forordning (EU) nr. 1132/2011, forordning (EU) nr. 1380/2011, forordning (EU) nr. 110/2012, forordning (EU) nr. 393/2012, forordning (EU) nr. 532/2012, forordning (EU) nr. 1162/2012, forordning (EU) nr. 88/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 437/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 866/2013, forordning (EU) nr. 1204/2013, forordning (EU) nr. 166/2014, forordning (EU) nr. 952/2014, forordning (EU) 2015/198, forordning (EU) 2015/243, forordning (EU) 2015/342, forordning (EU) 2015/526, forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796, forordning (EU) 2015/908, forordning (EU) 2015/1153, forordning (EU) 2015/1220, forordning (EU) 2015/1349, forordning (EU) 2015/1363, forordning (EU) 2015/1884, forordning (EU) 2015/2258, forordning (EU) 2016/15, forordning (EU) 2016/39, forordning (EU) 2016/57, forordning (EU) 2016/148, forordning (EU) 2016/433, forordning (EU) 2017/151, forordning (EU) 2017/193 og forordning (EU) 2017/481. Alle endringene av grunnrettsakten, med unntak av endringene som følger av forordning (EU) 2017/193 og forordning (EU) 2017/481, er innarbeidet i vedlagte konsolidert versjon. Nedenfor gjengis også danske versjoner av forordning (EU) 2017/193 og forordning (EU) 2017/481. Endringene som følger av forordning 2017/193 og forordning (EU) 2017/481 er innarbeidet i listen over tredjestater, områder, soner og segmenter.  

Forordning (EF) nr. 798/2008 konsolidert til og med forordning (EU) 2017/151 (dansk utgave): pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2017/193 (dansk utgave) se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2017/481 (dansk utgave) se her: pdf.gif  

Liste over tredjestater, områder, soner og segmenter (jf. forordning (EF) nr. 798/2008 sist endret ved forordning (EU) 2017/481): pdf.gif  

Helsesertifikater (jf. forordning (EF) nr. 798/2008 sist endret ved forordning (EU) 2017/151: 

Sertifikatmodeller for levende fjørfe, rugeegg og spesifikt patogenfrie egg: 

pdf.gif
BPP
pdf.gif
BPR
pdf.gif
HEP
pdf.gif
DOC
pdf.gif
DOR
pdf.gif
HER
pdf.gif
SPF
pdf.gif
SRA
pdf.gif
SRP
pdf.gif
LT20
 

Sertifikatmodeller for ferskt kjøtt, konsumegg og eggprodukter: 

pdf.gif
E
pdf.gif
POU
pdf.gif
WGM
pdf.gif
RAT
pdf.gif
Transitt
pdf.gif
EP
 

Forklaring til kodene for sertifikatmodellene:

BPP: Sertifikatmodell for avls- og bruksfjørfe, unntatt strutsefugl.

BPR: Sertifikatmodell for avls- og bruksstrutsefugl.

DOC: Sertifikatmodell for daggamle kyllinger, unntatt strutsefugl.

DOR: Sertifikatmodell for daggamle kyllinger av strutsefugl.

HEP: Sertifikatmodell for rugeegg av fjørfe, unntatt strutsefugl.

HER: Sertifikatmodell for rugeegg av strutsefugl.

SPF: Sertifikatmodell for spesifikt patogenfrie egg (SPF-egg).

SRP: Sertifikatmodell for slaktefjørfe og fjørfe til utsetting som fuglevilt, unntatt strutsefugl.

SRA: Sertifikatmodell for slaktestrutsefugl.

POU: Sertifikatmodell for fjørfekjøtt

RAT: Sertifikatmodell for strutsekjøtt for konsum.

WGM: Sertifikatmodell for kjøtt av fuglevilt.

E: Sertifikatmodell for egg.

EP: Sertifikatmodell for eggprodukter.

TRANSITT: Transitt og lagring av spesifikt patogenfrie egg, kjøtt, kvernet kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt av fjørfe, struts og fuglevilt samt egg og eggprodukter.

LT20: Forsendelser under 20 enheter av fjørfe, med unntak av strutsefugl, daggamle kyllinger og rugeegg herav. 

0Endret ved forskrifter 29 okt 2010 nr. 1377 (i kraft 5 nov 2010), 17 nov 2010 nr. 1455, 27 april 2011 nr. 430 (i kraft 1 mai 2011), 9 mai 2011 nr. 481, 6 juni 2011 nr. 572, 27 april 2011 nr. 430 (i kraft 1 juli 2011), 7 okt 2011 nr. 1002 (i kraft 9 okt 2011), 25 nov 2011 nr. 1136 (i kraft 29 nov 2011), 18 jan 2012 nr. 58 (i kraft 1 feb 2012), 23 feb 2012 nr. 178, 11 mai 2012 nr. 417 (i kraft 29 mai 2012), 26 juni 2012 nr. 683, 8 jan 2013 nr. 18, 11 feb 2013 nr. 171, 26 april 2013 nr. 418, 13 juni 2013 nr. 611, 14 nov 2013 nr. 1316, 17 feb 2014 nr. 189, 26 juni 2014 nr. 881, endret uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 24.07.2014, endret ved forskrifter 17 sep 2014 nr. 1294, 5 jan 2015 nr. 27 (i kraft 12 jan 2015), 4 mars 2015 nr. 189, 20 mars 2015 nr. 274 (i kraft 23 mars 2015), 7 april 2015 nr. 346, 4 mai 2015 nr. 444, 26 mai 2015 nr. 528, 17 juni 2015 nr. 672, 17 juli 2015 nr. 908, 19 aug 2015 nr. 972, 10 nov 2015 nr. 1300, 7 des 2015 nr. 1411 (i kraft 8 des 2015), 22 jan 2016 nr. 46 (i kraft 23 jan 2016), 19 jan 2016 nr. 51 (i kraft 5 feb 2016), 9 feb 2016 nr. 122, 31 jan 2017 nr. 107, 8 feb 2017 nr. 151, 22 mars 2017 nr. 367 (i kraft 24 mars 2017).