Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2010 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

DatoFOR-2011-01-25-88
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1993-04-30-316, § 16 LOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5, LOV-1975-06-13-35-§5a, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort28.01.2011   kl. 14.30
KorttittelRentesats for inntektsåret 2010 for petroleum

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2011 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16. 

For inntektsåret 2010 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 2,0 prosent.