Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2010 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

DatoFOR-2011-01-25-89
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-08-18-819-§5, LOV-1975-06-13-35-§3
Kunngjort28.01.2011   kl. 14.30
KorttittelKunngjøring av normrente for inntektsåret 2010

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2011 med hjemmel i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd. 

For inntektsåret 2010 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 4,2 prosent.