Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2010

DatoFOR-2011-01-26-92
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort28.01.2011   kl. 14.30
KorttittelVedtak om intern kraftpris, 2010

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2011 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2010 settes til 22,854 øre/kWh, dvs. som 23,854 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.