Forskrift om tilbaketrekking av 50-øremynt som gyldig betalingsmiddel

DatoFOR-2011-03-16-294
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§13, LOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort18.03.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av 50-øringen

Hjemmel: Fastsatt av Norges Bank 16. mars 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 13 og § 15.

§ 1.50-øremynten settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel 1. mai 2012.

Norges Bank er pliktig til å innløse 50-øremynt som innleveres før 1. mai 2022. Det kan bare kreves innløsning av ørebeløp delelig med 100.

§ 2.Fra 1. mai 2012 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 100 avrundes slik ved det endelige oppgjør:

Ørebeløp som ender på 1-49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp

Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011.